Adgangen til midlertidig ansettelse på generelt grunnlag forsvinner

Publisert

Foto: BluPlanetStudio/AdobeStock

Stortinget har fredag 18. mars vedtatt å fjerne adgangen til å inngå midlertidig ansettelse på generelt grunnlag. Adgangen har vært gjeldende uten at arbeidsgiver måtte begrunne midlertidigheten, og inntil tolv måneder i samme stilling. Endringen gjelder fra 01. juli 2022.

Regelen er inntil videre fremdeles regulert i arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav f. De andre reglene om midlertidig ansettelse på øvrige grunnlag vil fortsette å gjelde.

– Regelen ble innført i 2015, og har etter hva vi kjenner til vært lite brukt. Finans Norge gikk imot endringsforslaget på vegne av næringen da det ble fremmet i juni i fjor, ettersom arbeidsgivers fleksibilitet nå reduseres, sier advokatfullmektig Pål Viksmoen i Finans Norge. 

Hva må din bedrift gjøre nå? 

Det som fjernes fra 1. juli er adgangen til å inngå nye avtaler om midlertidighet på generelt grunnlag. Eksisterende avtaler som har grunnlag i bestemmelsen løper videre ut den varigheten som var avtalt før lovendringen trer i kraft.  

Fra 1. juli må forlengelser av midlertidige ansettelser skje på et annet grunnlag i arbeidsmiljøloven §§ 14-9 (2) bokstav a til e. Dette kan for eksempel være å dekke et arbeidskraftsbehov som er midlertidig av art, eller som et vikariat. Nye midlertidige ansettelser må på samme vis hjemles i et annet grunnlag enn bokstav f. Samtidig minner vi om at hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse.  

Ta kontakt med Finans Norges advokater om lovendringen gjør at din bedrift behøver bistand.

REGJERINGEN.NO

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA
  • Thomas Keiserud
  • Forhandlingsdirektør / advokat MNA