Nye støtteordninger til næringslivet

Publisert

Foto: number1411/Adobe Stock

Regjeringen varslet tirsdag 14. desember nye økonomiske kompenasjonstiltak til næringslivet etter innføringen av ytterligere koronatiltak. I møte med den økende smittesituasjonen og inngripende smitteverntiltak forlenges kompensasjonsordningen og bankenes lånegarantiordning gjeninnføres. I tillegg legges det frem en rekke andre målrettede tiltak.

Ifølge regjeringen skal en større del av verktøykassa nå tas i bruk, og tiltakspakken er ment å lette den økonomiske byrden for de som nå har det vanskeligst. Det skal blant annet vurderes å gjøre det enklere å søke om utsettelse av skatte- og avgiftsinnbetaling, og det skal utvikles en ny lønnsstøtteordning tilpasset situasjonen i tillegg til andre støttetiltak.

Bilde av Idar Kreutzer. Foto.
Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge. Foto: Kilian Munch

– Det er ytterst viktig i denne situasjonen å trygge næringslivet og iverksette målrettede støtteordninger for å kompensere for de strenge smitteverntiltakene. Vi har vært gjennom dette før, og vi skal klare det igjen, sier Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge.

Forlengelse av kompensasjonsordningen

Ett av hovedtiltakene lagt frem av regjeringen er forlengelse av den generelle kompensasjonsordningen til næringslivet. For perioden november til desember vil kravet til omsetningsfall bli lempet på, fra 40 prosent i forrige periode, til 30 prosent. Samtidig vil maksimalt støttebeløp per bedrift bli redusert fra 20 millioner til 15 millioner kroner for tomånedersperioden. Regjeringen vil også innføre begrensninger på utbytte for de virksomhetene som mottar støtte. 

Gjeninnføring av statens lånegarantiordning

Regjeringen har besluttet at garantiordningen for banklån til bedrifter skal gjeninnføres. Det presiseres i pressemeldingen at det norske kredittmarkedet fungerer godt. Garantiordningen, slik den opprinnelig ble etablert, innebærer at staten garanterer for 90 prosent av banklån til ellers sunne bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av pandemien og statlige smitteverntiltak. Mindre bedrifter som normalt sett ikke finansieres i bank kvalifiserer sannsynligvis ikke for denne ordningen, og må dermed benytte andre støtteordninger hvis nødvendig. 

– Gjenåpningen av lånegarantiordningen er ett av flere tiltak for å avhjelpe næringslivet i en utfordrende situasjon. Bankene utøver godt bankhåndverk, og innvilger delvis garanterte lån til ellers levedyktige bedrifter i tråd med intensjonen med ordningen, sier Kreutzer. 

Gjeninnføring av lånegarantiordningen må godkjennes av EFTAs overvåkingsorgan ESA før den kan tas i bruk.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto