Nye koronatiltak fra 3. desember – bruk av hjemmekontor

Publisert

Foto: VectorfusionArt/ShutterStok

Regjeringen presenterte torsdag 2. desember nye tiltak som følge av spredning av virusvarianten omikron. På nasjonalt plan er det nå en anbefaling om at arbeidsgiver legger til rette for at ansatte jobber hjemme hele eller deler av uken dersom det ikke går utover viktige og nødvendige tjenester.

Som eksempel nevnes at ansatte jobber hjemmefra 50 prosent av arbeidstiden. I enkelte regionale kommuner er anbefalingen et påbud.

Påbudet gjelder følgende kommuner:

Oslo, Asker, Bærum og opptaksområdet til Ahus: Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Hurdal, Nannestad, Ullensaker, Gjerdrum, Nes, Lørenskog, Lillestrøm, Rælingen, Aurskog-Høland, Enebakk, Nordre Follo, Ås, Nesodden, Frogn.

Finans Norge er kjent med at medlemsbedrifter som per i dag ikke har større dekning på arbeidsplassen enn 50 prosent, vil fortsette med eksisterende ordning.

Refusjon for koronarelatert sykefravær

Regjeringen har i dag foreslått å gjeninnføre ordningen med refusjon for arbeidsgiver der arbeidstaker har koronarelatert sykefravær. 

Arbeidsgiver skal dekke de fem første dagene ved koronarelatert sykefravær, og det blir en mulighet for å søke refusjon fra dag seks og utover i arbeidsgiverperioden på 16 kalenderdager. 

Nye regler skal iverksettes så raskt som mulig og skal vare til og med 30. juni 2022. Arbeids- og sosialdepartementet kommer tilbake til ikraftredelsesdato.

Pressemeldingene fra Regjeringen 2. desember

Regjeringens nasjonale tiltak

Regjeringens regionale tiltak

Pålegg om test ved ankomst til Norge