Julebord og smittevernstiltak

Publisert

Bilde: IrynaV/AdobeStock

Mange arbeidsgivere planlegger å gjennomføre julebord for sine ansatte i løpet av desember. Sosiale sammenkomster er etterlengtet etter mange måneder med hjemmekontor. Julebord er et jobbrelatert arrangement og arbeidsgiver har også her et ansvar for et forsvarlig arbeidsmiljø.

Finans Norge har mottatt flere spørsmål rundt hvordan arbeidsgiver i størst mulig grad kan sikre et forsvarlig arbeidsmiljø ved gjennomføring av julebordet. Et spørsmål som går igjen, er om arbeidsgiver kan kreve koronasertifikat eller test (PCR eller hurtigtest) for å kunne delta.

– Det å sette krav om koronasertifikat eller kreve at ansatte tar koronatest for å kunne delta på julebord vil arbeidsgiver ikke kunne gjøre, sier advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norges arbeidsgiveravdeling.

Ikke forholdsmessig

Tiltak som dette er å anses som kontrolltiltak etter arbeidsmiljøloven kap. 9. Koronatest anses som en medisinsk undersøkelse og kan bare kreves i helt spesielle tilfeller. Heller ikke krav om å vise koronapass vil være forholdsmessig å pålegge slik reglene er i dag.

– Arbeidsgiver kan imidlertid oppfordre alle ansatte til å teste seg før julebordet. Arbeidsgiver kan også gjøre det enklere for ansatte å ta slik test, ved å gjøre hurtigtester tilgjengelig på arbeidsplassen, utdyper Grimstad.

Råd ved forberedelse til julebord

Dersom julebordet ikke skal arrangeres i arbeidsgivers lokaler kan det være lurt å opprette dialog med serveringsstedet i forveien slik at man sammen kan finne ut hvordan best mulig tilrettelegge for et trygt arrangement. Det kan også være lurt å vurdere størrelsen på julebordet. Kanskje avdelingsjulebord kan være et alternativ til at hele bedriften møtes denne gangen. Det kan også være hensiktsmessig å vurdere hvor mange antall enheter alkohol som skal serveres per person.

– I situasjonen som vi er i nå, med utbrudd av ny virusvariant og usikkerhet knyttet til smittesituasjonen er det ekstra viktig å følge med på myndighetenes råd og tiltak til enhver tid, avslutter Grimstad.

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA