Forlengelse av garanterte lån i lånegarantiordningen

Publisert

Løpetiden på garanterte lån under lånegarantiordningen kan forlenges også etter at perioden for innvilgelse av garanterte lån avsluttes, det skriver Finansdepartementet i en nyhetsmelding.

Finansdepartementet har den 8. oktober 2021 fastsatt en endring i forskriften for lånegarantiordningen for å presisere at bankene kan forlenge garanti- og løpetid på eksisterende lån opp til den maksimale lengden på seks år, også etter at ordningen stenger for innvilgelse av nye lån den 31. oktober.

– Finans Norge er positiv til at departementet presiserer forskriften for lånegarantiordningen på dette punktet, sier Erik Johansen, direktør for bank og kapitalmarked i Finans Norge.

Lånegarantiordningen

Lånegarantiordningen for næringslivet har en ramme på 50 milliarder kroner. Spørsmål og svar om ordningen utvides med nye problemstillinger jevnlig.

Fra fabrikk. Illustrasjonsfoto