Beklagelige problemer med BankID

Publisert

Brukerne av BankID med kodebrikke eller app har den siste tiden hatt problemer med å få logget seg inn. Problemene oppsto i forbindelse med en oppgradering av tjenesten ved bytte til ny driftsleverandør. Det er tatt grep som har gitt bedring, men det jobbes fortsatt kontinuerlig med ytterligere forbedringer.

Jobbes døgnet rundt for å løse problemet

Vipps, som eier BankID, beklager og forsikrer om at det jobbes døgnkontinuerlig med å løse problemet. Stabiliteten er blitt mye bedre, men om man opplever problemer, hjelper det ikke å ringe banken, men heller prøve innlogging på et senere tidspunkt. Det var varslet at BankID kunne oppleve ustabilitet når man byttet infrastrukturleverandør og oppgraderte tjenesten. Arbeidet var nødvendig for møte nye sikkerhetskrav (EUs EIDAS), samt å kunne utvikle stadig bedre tjenester med elektroniske ID-løsninger for fremtiden.

BankID på mobil er ikke berørt den siste tiden. De 2,5 millionene som bruker BankID mobil har derfor kunnet bruke sin innlogging som vanlig. Problemene har oppstått for brukerne av BankID med kodebrikke eller app, og de har inntruffet på de tidspunktene mange har forsøkt å logge seg på samtidig. Stort sett har alle kommet gjennom, men i trafikktoppene har likevel mange opplevd at innloggingen feiler. I går ble skattekortene lagt ut, og til sammen ble det gjennomført over 4 millioner BankID-innlogginger, noe som er det nest høyeste dagstallet for BankID i år.

Forbedringer ser ut til å ha hjulpet godt

Vipps har beklaget og gjør det de kan for å rette problemene. Det ble gjort forbedring i helgen som var, forbedringer man ser allerede har hjulpet godt. Stabiliteten i tjenesten er økt og færre får problemer. Men på tidspunkter trafikken er svært høy, kan det likevel oppleves noe ustabilit også fremover. Arbeidet med å finne de siste justeringene som må til er intensivert denne uken. Ekstern eksperthjelp er hentet inn, og det er satt på enda flere ressurser fra BankID. Det jobbes nå grundig og systematisk for å gjøre tjenesten helt stabil igjen.

Bankene kan dessverre ikke løse dette problemet

Det hjelper ikke å ringe banken om man ikke får logget seg inn. Bankene kan dessverre ikke løse dette problemet. Det beste rådet hvis man møter innloggingsproblemer, er å forsøke igjen noe senere. Hvis mange forsøker på nytt flere ganger omtrent på samme tidspunkt, øker man trafikken og dermed også problemet.

BankID er kritisk infrastruktur i Norge, men tidvis må man gjennomføre større endringer i IT-infrastruktur. Da kan brukerne oppleve problemer. Det er beklagelig, men samtidig er det viktig å være klar over at det jobbes på spreng med å løse problemene slik at vi raskt kommer tilbake til normalsituasjonen der BankID er problemfritt å bruke.