Anbefalt forslag til tariffavtale med Tekna

Publisert

Forhandlinglederne for Finans Norge og Tekna; Runa Opdal Kerr og Anders Kvam. Foto: Katarina L Buzatu, Finans Norge

Finans Norge og Tekna har forhandlet frem et anbefalt forslag til tariffavtale mellom partene. – Det er naturlig å formalisere samarbeidet med Tekna, som får stadig flere medlemmer i finansnæringen, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr. Avtalen skal endelig godkjennes av Finans Norges Hovedstyre og Tekna innen 29. oktober 2021 kl.12:00.

Etter forslaget kan avtalen gjøres gjeldende hos arbeidsgivermedlemmer etter krav fra Tekna, så fremt bestemte vilkår for avtaleopprettelse er oppfylt.

– Vi har gjennomført konstruktive og ryddige forhandlinger med Tekna. I flere medlemsbedrifter er det opprettet bedriftsgrupper og avtaleopprettelsen er i tråd med våre medlemmers ønsker, sier Runa Opdal Kerr.

Dersom det anbefalte forslaget til tariffavtale mellom partene godkjennes, vil Finans Norge så snart som mulig gi informasjon om avtalens innhold. Det vil også bli avholdt egne webinarer for arbeidsgivermedlemmene om innholdet i avtalen og praktisk gjennomføring.  

Hele forhandlingsdelegasjonen til Finans Norge og Tekna samlet rundt et bort.Foto.
Forhandlingsdelegasjonen til Tekna og Finans Norge. Foto: Katarina L Buzatu, Finans Norge
  • Ann Håkonsen
  • Kommunikasjonssjef