Tekna har fremmet krav om tariffavtale

Publisert

Pr i dag har Finansforbundet og LO tariffavtaler i finans. Foto: Finans Norge

Tekna, arbeidstakerorganisasjonen for ansatte med master i teknisk-naturvitenskapelige fag, har fremmet krav om tariffavtale med Finans Norge. Pr i dag har Finansforbundet og LO tariffavtaler i finans.

Det ansettes stadig flere teknologer og ingeniører i næringen, i takt med digitaliseringen av produktene og tjenestene ut mot kundene. I noen av Finans Norges medlemsbedrifter er det allerede opprettet bedriftsgrupper med Tekna-medlemmer.

– Det er derfor ikke unaturlig at Tekna ønsker å formalisere dette gjennom å ta initiativ til en tariffavtale. Det norske arbeidslivet er tjent med et godt organisert samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere og det reguleres best gjennom en tariffavtale, sier Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr.

Partene vil forhandle litt senere i høst.