Slik vil politikerne få fart på privat sektor

Publisert

Foto: journey2008/AdobeStock

Finans Norges jobbskapertall for 2. kvartal 2021 viser at hele veksten i sysselsettingen har kommet i offentlig sektor. Nå svarer politikerne på hvordan de vil skape flere arbeidsplasser i privat sektor.

Ved utgangen av 2. kvartal 2021 har det blitt 30 000 flere sysselsatte i offentlig sektor og 5 000 færre i privat sektor.

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge mener at det nå er viktig å få fart på privat sektor og etterspør hvordan partiene skal legge forholdene til rette for jobbskaping i sektoren.

– For en liten åpen økonomi som vi har i Norge, vil det være helt avgjørende for fremtidig sysselsetting at vi har en konkurransedyktig privat sektor som kan skape verdier, sikre eksportinntekter og skape tusenvis av nye, grønne jobber, sier Kreutzer.

I en kartlegging gjort av nettavisen FinansWatch svarer syv av ni stortingspartier på utfordringen.

Høyre

Høyre vil satse på eksport, utdanning og kutting i skatter for å stimulere til flere jobber i privat sektor. Partiet mener også at mer permisjon kan føre til flere arbeidsplasser.

– Høyre vil utrede gründerpermisjon hvor heltidsansatte med fast stilling kan kreve seks måneders ubetalt permisjon for å starte egen næringsvirksomhet, samt innføre ny og bedre opsjonsskatteordning, sier politisk rådgiver for Høyres næringsfraksjon, Mari Berdal Djuvik til FinansWatch.

Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet vil garantere at selskapsskatten skal ligge på dagens nivå. Videre ønsker partiet at staten skal spille en langt mer aktiv rolle i næringspolitikken enn i dag, og trekker fram å sikre krafttilgang, avklare regulering og hjelpe folk med etterutdanning for å skape flere arbeidsplasser i privat sektor. 

– Innen alle disse områdene kan staten gjøre mer, sier Arbeiderpartiets talsperson, Terje Lien Aasland til FinansWatch.

Fremskrittspartiet (FrP)

­ – Arbeidsplasser i privat sektor skapes ikke av politikere eller Stortinget, men politikere kan bidra til gode og stabile rammebetingelser for norsk næringsliv, sier finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (FrP), Hans Andreas Limi til FinansWatch.

FrP vil senke skattene i Norge til nivået i konkurrentlandene, avvikle formuesskatten og satse på yrkesutdanning. Partiet vil også åpne for flere private leverandører i konkurranse med det offentlige tilbudet, også innen helse og omsorg.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

SV vil øke etterspørselen etter de grønne løsningene ved offentlige anskaffelser og bygge havvindsparker. 

– Vi ønsker en storstilt satsing på flytende havvind i Norge, og vi ønsker at det skal være norske leverandører som bygger vindparkene. Vi ønsker at hydrogen raskt skal bli et alternativ i transportsektoren, og vil investere i infrastruktur og støte storskala produksjon i Norge, sier næringspolitisk talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes til FinansWatch.

Venstre

Venstre vil styrke det private kapitalmarkedet, redusere skatt og videreføre inntektssikringsordning fra pandemien på permanent basis for å skape flere arbeidsplasser.

– Vår aller viktigste felles utfordring er klimakrisen, og den klarer vi ikke å håndtere med røde tall i privat sektor. Derfor er en av hovedoppgavene våre i neste stortingsperiode å legge til rette for flere arbeidsplasser der, sier finanspolitisk talsmann og stortingsrepresentant for Venstre, Ola Elvestuen til FinansWatch.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Miljøpartiet De Grønne (MDG) vil skape nye arbeidsplasser gjennom satsing på næringer som bidrar til det grønne skiftet. Partiet vil også bygge ned oljeproduksjonen for å frigjøre arbeidskraft og investeringer til å bygge opp andre sektorer.

– Gjennom satsing på havvind, karbonfangst- og lagring, grønn skipsfart, bionæringer og kretsløpsøkonomi, vil MDG bygge opp et fremtidsrettet næringsliv som vil gi oss den langsiktige jobbveksten og verdiskapningen vi har behov for i privat sektor, sier førstekandidat i Troms og nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen til FinansWatch.

Kristelig Folkeparti (KrF)

Kristelig Folkeparti (KrF) vil gi gode rammer for gründere, sikre de sosiale rettighetene til selvstendig næringsdrivende og videreføre handlingsplanen for kvinnelige gründere for å skape flere arbeidsplasser.

Kommunikasjonsrådgiver i KrF, Marie Elisabeth Selbekk sier til FinansWatch at partiet vil gjøre det lettere å starte sin egen virksomhet ved å gi gode rammer for gründere og oppstartsselskaper og styrke tilgangen til risikokapital.

JOBBSKAPERTALLET

Jobbskapertallet på Finans Norges nettsider