Ny strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren

Publisert

Foto: BluePlanetStudio/AdobeStock

Den digitale virkeligheten i arbeidslivet må inn i alle fag på alle utdanninger, slik at studentene får den digitale kompetansen de trenger på vei inn i jobb. Det går frem i regjeringens presentasjon av ny strategi for digital omstilling av universitets- og høyskolesektoren. Strategien skal sørge for at studentene blir bedre forberedt på et digitalt arbeidsliv. Finans Norge er positive til flere av de konkrete tiltakene.

Den nye strategien tar for seg flere viktige innsatsområder:  

  • Utdanning skal bli mer tilgjengelig (aktiv og digital)   
  • Digitale temaer, metoder og kompetanse skal inn i alle fag
  • Studietilbudene innen IKT skal dimensjoneres etter hva studentene og arbeidslivet etterspør
  • Universiteter og høyskoler skal jobbe med ledelse og kultur for digital omstilling

I tråd med Finans Norges kompetansepolitikk

Strategiens innsatsområder og konkrete tiltak samsvarer i stor grad med Finans Norges kompetansepolitikk. Finans Norge har lenge pekt på behovet for en mer tilgjengelig og digital utdanning, tilpasset personer uavhengig av bosted og livssituasjon. En økt innsats for å få digital forståelse inn i alle studieretninger og fag, har også lenge vært en del av Finans Norges kompetansepolitikk.

– Strategien gir en tydelig retning i det viktige arbeidet med å sørge for å få den digitale virkeligheten inn i utdanningen, og Finans Norge er positive til flere av de konkrete tiltakene og vil følge spent med på utviklingen, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu.

Strategien for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren kan leses på regjeringens nettsider.