Ny kommentarutgave til Sentralavtalen

Publisert

Nå kan du klikke deg inn på en revidert og digitalisert kommentarutgave av sentralavtalen. Foto: Finans Norge

En revidert og digitalisert kommentarutgave til Sentralavtalen er nå klar. – Vi har fått en mer presis, kortfattet og brukervennlig kommentarutgave, som vi håper og tror at arbeidsgivermedlemmene blir fornøyde med, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu.

Kommentarene er revidert og lagt i noter til de enkelte delene av bestemmelsene.

– Siktemålet har vært at dette skal gjøre det enklere å finne frem til relevant informasjon, sier Lægreid Buzatu.

Den nye kommentarutgaven inneholder kun merknader til Sentralavtalens bestemmelser, og ikke merknader til lovverk m.m. Informasjon om bestemmelser i eksempelvis arbeidsmiljøloven og ferieloven, blir lagt ut på medlemssidene i egne artikler.

Kommentarutgaven er dynamisk, og vil bli oppdatert løpende ved behov.

Kommentarene til Hovedavtalen ligger nå i egen fil, og vil bli revidert etter at Hovedavtalen har fått ny struktur.

Gjennomgang i medlemsmøte

Fredag 25. juni holdt arbeidslivsadvokatene et medlemsmøte hvor den nye kommentarutgaven ble presentert og gjennomgått.

– Vi viste også hvilke andre verktøy arbeidsgivermedlemmene i Finans Norge har tilgang til, slik som nyttige maler og veiledere for arbeidsgivere. Malene og veilederne er tilpasset Finans Norges medlemsbedrifter og avtaleverket vårt, sier Lægreid Buzatu. 

Arbeidslivsavdelingen vil fortsette med webinar/medlemsmøterekken «Arbeidslivet i finans» til høsten, og medlemmene er velkomne til å sende inn forslag til temaer. Innspill kan sendes til Katarina Lægreid Buzatu.

  • Thomas Keiserud
  • Forhandlingsdirektør / advokat MNA
  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA
  • Katarina Lægreid Buzatu
  • Advokat MNA