Verdens mest kontantløse samfunn

Publisert

Norge befester posisjonen som verdens mest kontantløse samfunn. Gjennom pandemien har bruken av kontanter falt til nye rekorder, og kontaktløse betalinger har økt betydelig. Det kommer frem i Norges Banks rapport om kunderetta betalingsformidling for 2020.

En internasjonal sammenstilling viser at kontanter som andel av betalingsmiddel i Norge er på rekordlave 1,6 prosent, en nedgang på 0,4 prosentpoeng siden 2018. Til sammenligning var andelen kontanter i USA på 44,7 prosent i 2019, og i Euro-området på 13,7 prosent.

– Norge ligger helt i tetsjiktet på bruken av kort og mobile realtidsbetalinger i stedet for kontanter. Det er en rivende utvikling og bankene i Norge leverer raske, effektive og sikre betalingsløsninger, sier Tom Høiberg, fagdirektør betaling og digitalisering i Finans Norge.  

Norske forbrukere står i en særstilling hva gjelder bruk av kort for å betale for varer og tjenester. Gjennom pandemiperioden har det vært endringer i betalingsmønsteret med sterk vekst i kontaktløse betalinger, og økt netthandel. I rapporten kommer det frem at hver nordmann betaler med kort minst en gang daglig. Til sammenligning betaler hver tysker med kort omtrent en gang i uken.

Kartlegging av kontanttjenester

Finanstilsynet har på oppdrag fra Finansdepartementet, og i samarbeid med Norges Bank, våren 2021 kartlagt bankenes tilbud av kontanttjenester og vurdert om det er behov for tiltak eller regelverksendringer. Norges Bank vurderer om det i framtiden kan bli nødvendig å gi publikum tilgang til sentralbankpenger også i digital form, for å sikre et effektivt og sikkert betalingssystem og tillit til pengevesenet.

– Finans Norge er opptatt av det skal tilbys og håndteres kontanter så lenge samfunnet ønsker det. Bankene leverer kontanthåndteringen i samsvar med kundenes forventninger og behov. Kontanter er i dag tilgjengelig for forbrukere i et omfang som gjennomgående står godt i forhold til etterspørselen, sier Høiberg.

Etter Finans Norges syn er det positivt at kontantenes rolle i samfunnet vurderes i et større perspektiv. Norges Banks utredningsarbeid om digitale sentralbankpenger er svært viktig i denne sammenheng.

– Finans Norge ønsker utredning av Digitale sentralbankpenger (DSP) velkommen. Samtidig er Digitale sentralbankpenger potensielt disruptivt, og kan være med på å endre innarbeidede roller i betalingsmarkedet. Det er derfor viktig å tenke grundig gjennom og diskutere samfunnsmessige implikasjoner, sier Høiberg.   

Les Norges Banks rapport Kunderetta betalingsformidling 2020 her

Mann. Foto.
  • Tom Høiberg
  • Direktør digitalisering og betaling