Streik i skoler og barnehager gir ikke rett til fri

Publisert

Foto:Blue Planet Studio/Adobe Stock

Unio trapper opp streiken fra og med onsdag 2. juni og kommuner over hele landet er nå omfattet av streiken. Mange arbeidstakere blir berørt som følge av at barnehager og skoler stenger. Streiken gir ikke rett til fri.

– Det er ikke lovregulert en rett til fri ved stengte skoler og barnehager som følge av streik. Omsorgspermisjon, såkalt "sykt barn-dager" kan ikke benyttes, sier Therese Høyer Grimstad, advokat i Finans Norges arbeidslivsavdeling.

Høyer Grimstad presiserer at det er forskjell i gjeldende regelverk når skoler og barnehager stenges på grunn av streik og når nedstengning skjer som følge av koronapandemien.

– Under pandemien er det gitt egne særregler knyttet til omsorgspermisjon som kun gjelder i en pandemisituasjon, og ikke under streik, sier hun.

Rett til fri ved streik følger heller ikke av det sentrale tariffavtaleverket i finans. De lokale parter kan ha avtalt en rett til korte velferdspermisjoner, men normalt gir slike bestemmelser ikke rett til fri ved stengte skoler og barnehager som følge av streik.

Oppfordrer til dialog

– Finans Norge oppfordrer våre medlemsbedrifter til å finne gode løsninger gjennom dialog, f.eks. gjennom uttak av ferie, avspasering, ulønnet permisjon mv. Det er mange som fortsatt sitter på hjemmekontor, noe som kan gi rom for større fleksibilitet, avslutter Therese Høyer Grimstad.