SpareBank 1 lanserer kryptovaluta på Svalbard

Publisert

Det digitale prosjektet «Svalbard penger» er et non-profit opplæringsprosjekt om blokkjeder, kryptovaluta og selve fenomenet penger. Prosjektet kombinerer Svalbards unike pengehistorie med fremveksten av nye penger basert på blokkjedeteknologi.

Prosjektet ble lansert og nettsiden åpnet på et arrangement på Svalbard 12. april. Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt har drevet frem prosjektet etter at han fikk ideen for to år siden. 

– Håpet er at prosjektet skal medvirke til mer kunnskap rundt både fenomenet penger, kryptovaluta og blokkjedeteknologi. Det skal være et nettsted som man kan oppsøke for å få mer kunnskap om den nye teknologien, sier Søberg.

Et pengeeksperiment

Nettsiden er et lavterskeltilbud for å sette seg inn i blokkjedeteknologien og hvordan kryptovaluta fungerer. Ved å delta i ulike aktiviteter på nettstedet, kan du tjene opp kull som kan veksles i digitale bevis på at du eier Svalbardpenger utstedt av SpareBank 1. Disse kan senere selges på markedsplassen. Det er blokkjeden ethereum, som også er en kryptovaluta, som ligger i bunnen og muliggjør «pengeproduksjonen».

Hvorfor Svalbard? Svalbard har en spesiell pengehistorie. Helt frem til 1978 var det norske, svenske, britiske og sovjetiske gruveselskap som utstedte pengene som var i omløp på øya. De var ikke utstedt av en sentralbank. Søberg er opptatt av at Svalbards spesielle pengehistorie på mange måter ikke er ulike det pengepolitiske eksperimentet vi ser i dag med en rekke kryptovalutaer.

– Pengene utstedt av gruveselskapene var entydig knyttet til arbeid – gruvearbeid. Det fungerer som et utgangspunkt for å fortelle nye historier om pengepolitiske eksperimenter. Parallellen til kryptovaluta finnes i hvordan de blir til. Ord som «mining» og «proof of work» går igjen når man snakker om kryptovaluta, sier Søberg.

Les mer om kryptovaluta på Svalbard Pengers nettsider