Norges Bank om nye penger

Publisert

Se opptak av Norges Banks foredrag der temaet er hvorvidt ny teknologi som FinTech, BigTech og krypto vil gjøre bankene overflødige. Analysen er grundig, interessant og gir god oversikt over utviklingen vi nå ser i pengevesenet.

Visesentralbanksjefens tale ble etterfulgt av kommentarer fra Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB samt en samtale mellom Braathen og Wolden Bache. Hele seansen gir en god oversikt over hvordan vårt pengevesen er i endring.

Foredraget gir et godt grunnlag for å forstå Norges Bank og bankenes rolle i en kompleks, effektiv og digitalisert finansstruktur, hvordan digitale sentralbankpenger kan påvirke dette. Den gir et godt bilde av hvordan desentralisert finans og ulike kryptovalutaer nå skaper nye finansielle tjenester og betalingskanaler.

– Dette er noe alle bør bruke en time på. Den finansielle infrastrukturens virkemåte, hvordan den er regulert og hvilke store endringer vi potensielt kan se konturene av, er et tema som må løftes frem i det offentlige ordskiftet. Norges Bank gir her et meget godt bidrag for nettopp det, sier Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge.

Les talen til visesentralbanksjefen på Norges Banks hjemmeside

Se opptaket i videoen under