Milepæl for digitalt boligkjøp

Publisert

Bilde: BITS AS

Prosjekt Digital Eiendomshandel har nådd en viktig milepæl i mai. Over 30% av alle eiendomshandler der bankene er involvert med finansiering som skal tinglyses går nå digitalt.

I prosjektet, som er et samarbeid mellom Finans Norge, Bits, Eiendom Norge og Kartverket, antas det at ca 60-70% av alle eiendomshandler bør kunne kjøres digitalt.

Digital Samhandling ved Eiendomhandel

Formålet med Digital samhandling ved eiendomshandel er å digitalisere hele boligkjøpsprosessen, og all dialogen som går mellom bank og megler i forbindelse med en bolighandel.

Utgangspunktet er elektronisk tinglysing av skjøtepakker. Denne løsningen innebærer at kundens pantedokument signeres med BankID, og sendes elektronisk til megler. Megler legger signert skjøte sammen med pantedokumentet og sender dette til Kartverket for elektronisk tinglysing. Prosessen er allerede svært tidsbesparende for bank, megler og kunde, og videreutviklingen av denne løsningen er estimert til å gi store samfunnsøkonomiske besparelser.

Dette initiativet har en stor samfunnsnytte og det er beregnet at samlede gevinster over en 10-års periode vil være 12,6 milliarder kroner.

– Dette prosjektet er et stort og komplisert samarbeidsprosjekt som plasserer Norge i front i verden med hensyn til effektivisering av tinglysningsprosessene. Det er viktig å se at vi nå er godt i gang med å realisere de forventede gevinstene, sier leder av styringsgruppen Eivind Gjemdal.

– Prosjektet vil nå arbeide videre med å effektivisere andre deler av dialogen som går mellom bank og megler i forbindelse med en eiendomshandel. Blant annet jobber vi nå med en løsning hvor megler automatisk kan sjekke kundens finansiering i en budrunde, sier prosjektleder Monique Lier Nes fra Bits