Medlemsmøte om fremtidens arbeidsliv

Publisert

Finans Norge inviterer til medlemsmøte på Teams: «Fremtidens arbeidsliv» 27. april. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter har fått invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Medlemsmøtet er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

I mars gjennomførte Finans Norge en undersøkelse for å kartlegge arbeidsgivermedlemmenes planer knyttet til bruk av hjemmekontor mv. i tiden etter Covid-19-pandemien. Det var god oppslutning om undersøkelsen og vi takker alle bidragsytere. Svarene vi har fått gir oss et godt bilde av situasjonen i vår næring.

Vi inviterer til medlemsmøte tirsdag 27. april kl. 10.00-11.00 hvor vi presenterer hovedfunnene, og diskuterer enkeltelementer som kom frem i undersøkelsen med dere.

I tillegg vil tre av våre medlemsbedrifter dele sine erfaringer og planer/strategier for fremtidens arbeidsliv. Vi oppfordrer møtedeltakerne til å stille spørsmål og dele egne erfaringer og planer.

For arbeidsgivermedlemmer 

Webinarene i møterekken "Arbeidsrett i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon er allerede sendt ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til arbgiv@finansnorge.no. Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Neste Teams-webinar i møterekken «Arbeidsrett i finans»

  • Mai - dato ikke fastsatt: Resultat tariffoppgjøret
  • 19. mai kl. 10 – 11: Presentasjon av Kompetansesjekken 2021 
  • Juni - dato ikke fastsatt: Oppfølging av sykemeldte ansatte