Kan arbeidsgiver kartlegge hvem som er vaksinert eller smittet?

Publisert

Foto: Halfpoint/AdobeStock

Smittetrykket er stadig lavere og antallet vaksinerte stiger. Det er mange av våre medlemsbedrifter som planlegger for at ansatte kan komme tilbake til arbeidsplassen etter sommerferien. Det er likevel forventet at smitteverntiltak fortsatt vil gjelde en stund fremover, og mange spør nå om arbeidsgiver kan kartlegge hvilke ansatte som er vaksinert eller har vært smittet.

Kontrolltiltak

– Kartlegging av hvilke ansatte som er vaksinert eller smittet anses som et kontrolltiltak og kan kun innføres når dette har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren i tråd med arbeidsmiljøloven § 9-1, sier advokat Therese Høyer Grimstad i Finans Norges arbeidslivsavdeling.

Formålet med kontrolltiltaket må være saklig begrunnet både i virksomhetens behov og overfor den enkelte arbeidstaker som berøres av tiltaket. Hvorvidt det er saklig og forholdsmessig å kreve opplysninger om vaksinestatus og smitte vil derfor bero på en konkret vurdering.

Normalt ikke et saklig tiltak for kontoryrker

Arbeidstilsynet har i et notat til folkehelseinstituttet i juni 2021 uttalt på generelt grunnlag at innhenting av vaksinasjonsstatus i utgangspunktet vil forfølge et saklig formål - å forhindre smittespredning og bidra til å opprettholde et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Innhentingen av slike opplysninger må imidlertid også være forholdsmessig. Arbeidstilsynet uttaler her at det særlig vil være risiko for smittespredning og uforsvarlig arbeidsmiljø for yrkesgrupper og innenfor bransjer hvor det er hyppig og nær kontakt mellom mennesker, og viser i den forbindelse særlig til helse- og omsorgssektoren, hvor også pasienter kan utsettes for uforsvarlig smitterisiko. 

– For andre arbeidsplasser som vil kunne være mer eller mindre fullstendig digitale og hjemmekontorbaserte, med minimal kontakt mellom personer, så uttaler arbeidstilsynet at innhenting av opplysninger om vaksinasjonsstatus normalt ikke vil være ansett som saklig, sier Høyer Grimstad.   

Anbefaler ikke kartlegging

På den bakgrunn er det Finans Norges råd at våre medlemsbedrifter ikke kartlegger vaksinestatus og smittestatus blant sine ansatte. Arbeidsgiver bør vurdere andre og mindre inngripende tiltak for å hindre smittespredning og opprettholde et forsvarlig arbeidsmiljø.

– Vår anbefaling er at arbeidsgiver først og fremst vurderer smittevernstiltak som gjelder for alle ansatte, for eksempel rullering på tilstedeværelse på kontoret. Tilstrekkelige smittevernstiltak vil kunne redusere eller fjerne behovet for å kjenne til vaksinestatus, sier Høyer Grimstad.

Dersom arbeidsgiver har et særskilt behov for å lage ulike retningslinjer for vaksinerte og uvaksinerte, kan dette etter en konkret vurdering anses som saklig og forholdsmessig. Dette forutsetter imidlertid at arbeidsgiver legger til grunn at etterlevelse av retningslinjene baseres på tillit til den den enkelte ansatte, og uten at arbeidsgiver har mulighet til å kontrollere den ansatte.

– Det vil altså ikke være snakk om at arbeidsgiver faktisk innhenter opplysninger om vaksinestatus. Dersom bedriften opplever å ha et slikt behov er det vårt råd at dere tar kontakt med en av våre advokater for bistand til å vurdere forholdet, sier Therese Høyer Grimstad.

Finans Norge oppfordrer også medlemsbedriftene til å kommunisere ut til de ansatte før ferietiden, hvilke retningslinjer som vil gjelde etter ferien. Gjennom sommeren kan det komme endringer i smittesituasjonen som gjør at arbeidsgivers planer må endres. Dette bør de ansatte også gjøres oppmerksom på. 

  • Therese Høyer Grimstad
  • Direktør arbeidsliv / advokat MNA