8 av 10 klarer en uventet ekstra utgift på 20.000 kroner

llustrasjonsfoto: Fotofabrika/AdobeStock

De fleste husholdningene har klart seg godt økonomisk gjennom pandemien, og flertallet har en robust økonomi, ifølge Finans Norges forbrukerundersøkelse som nylig er gjennomført. 86 prosent har enten ingen eller ikke store problemer med en uventet ekstra utgift på 20.000 kroner, og 79 prosent sier at de kan spare.

 I løpet av det siste året har vi alle opplevd begrensninger på reiseaktivitet, opplevelser og forbruk. Dette har vært belastende. Samtidig er det positivt å se at norske forbrukere har benyttet perioden med lave renter og mindre forbruk til å bygge seg opp en økonomisk buffer, sier adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge.

Hvordan vil du klare en ekstrautgift.Figur.

Tallene fra Finans Norges forbrukerundersøkelse bekreftes av Finansielt Utsyn som også forteller at mange husholdninger, som ikke har blitt permittert eller arbeidsledige under pandemien, har opplevd bedring i sin personlige økonomi, og at mange husholdninger har spart mer. 

Flere tåler renteøkninger på sine lån enn før pandemien

I undersøkelsen, som Kantar TNS har gjennomført for Finans Norge, er det flere som sier at de tåler renteøkninger på sine lån nå enn det var før pandemien. Det gjelder både dersom renten skulle øke med henholdsvis 2 eller 5 prosentpoeng. Nå er 62 prosent helt enige eller enige i at de klarer en renteøkning på 2 prosentpoeng. I mars i fjor var dette tallet 58 prosent. Nå svarer 47 prosent at de er helt enig eller enig på spørsmål om at de kan klare en renteøkning på 5 prosentpoeng, mens det var 43 prosent som svarte tilsvarende i fjor. 

– Det er varslet at det kommer renteøkninger til høsten når økonomien tar seg opp igjen. Derfor er det veldig bra at så mange mener de kan klare dette uten problemer, og at de føler sikkerhet for inntekten sin fremover, sier Kreutzer.

Hvordan vil du klare renteøkning?.Figur.

Rådgivning er fornuftig for å løse økonomiske utfordringer        

Det er 13 prosent av husholdningene som oppgir at de har problemer med å klare en ekstra uventet utgift på 20.000 kroner. De vil først og fremst spørre familien om hjelp, vil tilpasse forbruket sitt eller bruke sparepengene sine. Men 37 prosent sier de enten vil ta kontakt med banken eller NAV.

Kreutzer er opptatt av at de som får økonomiske problemer bør søke hjelp hos kvalifiserte rådgivere i banken eller hos NAV.

– Selv om NAV og bankene har ulike roller i samfunnet, har vi til sammen de viktigste virkemidlene som forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi.  I samarbeid med NAV har vi utarbeidet en digital oversikt over virkemidlene som finnes, og her er det god informasjon til selvhjelp. Informasjonen kan også være et godt utgangspunkt for en samtale med rådgiver i banken eller hos NAV, sier Kreutzer.

Hvordan vil du løse problemet?Figur.

Råd og hjelp i bank og NAV

I bankene er det kvalifiserte rådgivere som kan bistå med gode råd om privatøkonomi. Bankene har dessuten flere virkemidler som kan være til hjelp; Noen trenger tips for å skaffe seg bedre oversikt, mens andre er i en mer utfordrende situasjon og ser at pengene ikke strekker til. Det kan også være at man trenger hjelp til å komme over en midlertidig økonomisk kneik, eller at man er i økonomisk krise.

LES MER

Finans Norges forbrukerundersøkelse våren 2021