Webinar: Sammen om å skape fremtidens digitale løsninger

Publisert

Foto: Finans Norge & NAV

Da Norge stengte ned 12. mars 2020 gikk det kun tre uker før Staten kunne lansere sin helt nye ordning for korona-kompensasjon til et næringsliv i krise. Ordningen ble unnfanget etter felles innsats og samarbeid mellom norske myndigheter og finansnæring.

Som følge av utvikling i pandemien er webinaret utsatt på ubestemt tid. Vi kommer tilbake med info når vi vet mer. 

Kompensasjonsordningen ble dermed enda et godt eksempel på suksessfull digitalisering i grenselandet mellom offentlig og privat sektor. Denne gang på rekordtid.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang skatteetaten og norsk finansbransje har jobbet godt sammen. En av de største digitale suksessene i Norge er samarbeidet mellom finansnæringen, skatteetaten og andre offentlige etater rundt digitaliseringen av selvangivelsen.

I løpet av få år ble alt som var av tilgjengelig informasjon koblet til det som i dag er vår årlige skattemelding. Borte er tiden da du måtte spare på kontoutskrifter og lønnsinnberetninger for å fylle ut post etter post i det som for mange fremstod som en årlig hinderløype. Den omfattende manuelle behandlingen førte i tillegg til at det var lett å gjøre feil. Som du i ettertid kunne få straff for, dersom feilen rammet fellesskapet.

I dag er det lett å riste på hodet av selvangivelsen. Tiden vi brukte, og kontrollene vi gikk gjennom post for post er i dag (stort sett) digitalisert. Vi glemmer imidlertid lett den årlige og stegvise veien frem mot det som i dag er vår årlige skattemelding, som nå er digitalisert og kun fordrer «manuell oppfølgning» for skatteytere med over gjennomsnittet komplisert økonomi.

Resultatet av digitaliseringen er færre feil for både felleskapet og den enkelte skatteyter, redusert manuell ressursbruk for alle involverte og en mye raskere behandling.

En bragd

I internasjonal sammenheng er digitaliseringen av skattemeldingen en bragd. Årsaken til suksessen er selvfølgelig at vi har benyttet de digitale mulighetene som finnes. Men viktigst av alt var samarbeidet mellom norske finansinstitusjoner og offentlige aktører, med blant annet Brønnøysundregistrene og skatteetaten. Uten et felles mål og godt samarbeid dem imellom ville det hjulpet lite med alskens digitale hjelpemidler.

Sentralt i samarbeidet om både kompensasjonsordningen og skattemeldingen, satt både adm. dir. Idar Kreutzer i Finans Norge og (den gang) skattedirektør Hans Christian Holte, som nylig tiltrådte jobben som arbeids- og velferdsdirektør. Noe som betyr at Holte nå skal begi seg ut på å videreutvikle og digitalisere løsningene til NAV.