Webinar om midlertidig arbeidskraftbehov

Publisert

Finans Norge arrangerer Teams-webinaret: «Hvordan dekke et midlertidig arbeidskraftbehov - handlingsrom og praktiske tips» 26. mars. Alle medlemsbedriftenes HR-kontakter får invitasjon, men det er også mulighet for ledere med personalansvar å melde sin interesse for deltakelse. Webinaret er for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

Arbeidsgiver har fra tid til annen behov for å midlertidig arbeidskraft. Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. Lovverket åpner imidlertid for ulike midlertidige ordninger på visse vilkår. Hvilket handlingsrom har arbeidsgiver og hva bør dere tenke gjennom ved valget mellom de ulike ordningene?  

Finans Norge ønsker deg velkommen til å delta på Teams-webinar om temaet fredag 26. mars kl. 10.30 – 11.15.

Advokatene Thomas Keiserud og Therese Høyer Grimstad ser nærmere på følgende:  

  1. Når behovet for midlertidig arbeidskraft melder seg – innledende grep. ​
  2. Ulike midlertidige ordninger – muligheter og begrensninger​
  3. Praktiske råd ved arbeidsgivers valg mellom ulike midlertidige ordninger ​

Webinarene i møterekken "Arbeidslivet i finans" er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon er allerede sendt ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til . Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.

Neste Teams-webinar i møterekken «Arbeidslivet i finans»

  • 22. april kl 10 - 11: Presentasjon av undersøkelsen om hjemmekontor
  • Mai - dato ikke fastsatt: Resultat tariffoppgjøret
  • 19. mai kl. 10 – 11: Presentasjon av Kompetansesjekken 2021 
  • Juni - dato ikke fastsatt: Oppfølging av sykemeldte ansatte
  • Katarina Lægreid Buzatu
  • Advokat MNA