Siemens Financial Services – nytt arbeidsgivermedlem

Publisert

Eva Svanstrøm og Stig Helmer Østebø i Siemens Financial Services

Finans Norge fikk i januar et nytt arbeidsgivermedlem, Siemens Financial Services. Gjennom medlemskapet har de knyttet seg til tariffavtalene som Finans Norge har inngått med Finansforbundet, og er nå i gang med å få på plass en bedriftsavtale for virksomheten.

Siemens Financial Services er et datterselskap av Siemens og har og i underkant at 200 medarbeidere i Finland, Sverige og Norge. I Norge er det rundt 25 ansatte, hvorav litt under halvparten er organisert i Finansforbundet.

– Siemens AS er medlem i Norsk Industri, men vi ønsket oss medlemskap i en hovedorganisasjon som har spesialkompetanse innenfor finans. Da var det naturlig å ta kontakt med Finans Norge, forteller Eva Svanstrøm. Hun er Head of HR Nordic og har arbeidssted i Stockholm.

Diskusjonene om medlemskap startet allerede for halvannet år siden, men bedriften ble først formelt medlem i januar i år.

– Vi har hatt godt samarbeide helt siden første kontakt, og fikk fra første stund god hjelp og støtte fra Finans Norges arbeidslivsavdeling. Vi opplever også at de har vært tålmodige og vist forståelse for at det av ulike grunner har tatt lang tid å ta beslutningen om å bli medlem. De har vært veldig løsningsorienterte, sier Svanstrøm.

Viktig med spisskompetanse

Siemens er en organisasjon der man jobber i matrise, og der det finnes mye kompetanse innenfor HR-området.

– Vi savnet imidlertid spisskompetanse på arbeidsgivertemaer spesielt i finans. Blant annet i arbeidet med å lage en egen bedriftsavtale her i Norge, forteller Stig Helmer Østebø, som er Country Manager i Norge.

Han forteller at de er i full gang med å sluttføre en bedriftsavtale, og at samarbeidet med de tillitsvalgte har gått veldig bra. Finans Norges mal for bedriftsavtaler ble lagt til grunn.

– Vi gleder oss til å bli mer kjent med hva Finans Norge kan tilby oss av verktøy, sier Østebø.

Finans Norge ser frem til samarbeid

Arbeidsgivermedlemskap innebærer at bedriften kan motta arbeidsrettslig- og arbeidslivsrådgivning fra Finans Norge. Bedriften blir også bundet av gjeldende tariffavtaler som Finans Norge har inngått med fagforeningene Finansforbundet og LO. De ansatte i bedriften har krav på deltakelse i Fellesordningen for AFP. Arbeidsgivermedlemskap innebærer også at det må inngås bedriftsavtale for virksomheten.

– Vi ser frem til ytterligere samarbeid med Stig og de andre HR-ansvarlige i Siemens Financial Services. For oss er det viktig at de opplever at vi kan bistå med både store og små spørsmål innenfor arbeidsrett og tariff, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge.