Samspill og tillit digitaliserer Norge

Publisert

Skjermdump av nettmøtet

Onsdag 13 januar inviterte statsminister Erna Solberg og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland til nettmøte om digitalisering under koronapandemien. Finansnæringen har stått helt sentralt i dette arbeidet, og derfor var også administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, invitert til å kommentere finansnæringens rolle i digitaliseringsarbeidet.

På møtet ble regjeringens statusrapport presentert: «Vår nye digitale kvardag- Kva vi har oppnådd og korleis vi kan bygge vidare på det vi har lært». Den handler om hvordan intrusjoner, bedrifter og Norges befolkning har opplevd å bli digitalisert i rekordfart. Finans Norge stiller seg positiv til rapporten. 

– Finanssektoren i Norge har en tradisjon om å gå sammen for å finne fellesløsninger, slik for eksempel banker og forsikringsselskaper har gjort lenge. Vi har et godt grunnlag for samspill grunnet den store tilliten vi har i samfunnet, forklarer Kreutzer.

50 mrd i samfunnsbesparelser

­– Med det utgangspunktet så har finansnæringen gått sammen med Skatteetaten, Brønnøysundregistrene, Digitaliseringsdirektoratet, NAV, Politiet og Kartverket og utviklet «Digital Samhandling Offentlig Privat» (DSOP). Sammen arbeider vi med prosjekter som er i realiseringsfasen eller i utrulling som gir samfunnsbesparelser på 50 milliarder kroner over en tiårs periode. I tillegg er løsningene av høy kvalitet og enkle å ta i bruk for befolkningen. Et eksempel er elektronisk eiendomshandel som er heldigital, sa Kreutzer.

Kreutzer poengterte at ønsket om å dele informasjon på tvers av sektorene samtidig som man stiller  høye krav til effektiv hånderting av sensitive data for å nå felles mål, vekker oppmerksomhet langt utover landegrensen.

– Mange har blitt overrasket over kraften, dybden og kompetansen i de miljøene som har satt seg ned sammen for å finne løsninger til kompliserte utfordringene. Potensiale fremover er stort, sa Kreutzer.

Digital ID og rammebetingelse

På spørsmål fra digitaliseringsministeren om hvordan vi som samfunn kan bli bedre, dro Kreutzer frem to viktige poenger.

– De teknologiske utfordringene klarer vi å løse raskt, men det er regelverk og endringene i rammebetingelsene som er den store utfordringer. Derfor må vi se disse tingene i sammenheng, noe regjeringen gjør og det støtter vi. Det andre er betydningen av digital ID,m som  er en avgjørende forutsetning for digitalisering av Norge. Digital ID gjorde det mulig at vi klarte å snu oss for å finne en utbetalingsordning som ga likviditet til et trengende næringsliv raskere enn noe andre land i verden.

Til stede på nettmøtet var også NAV-sjef Hans Christian Holte, lektor Ida Dahl, Kjell Martin Holen fra Seniornett Ullensaker, fastlege Jørgen Skavlan og Niklas "Bølgen" Paulsen.  

 

Se hele opptaket av møtet her