Rekordstor flytting av pensjonskapitalbevis

Publisert

I løpet av 2021 skal en stor andel av dagens pensjonskapitalbevis samles automatisk på arbeidstakeres egen pensjonskonto. Totalt skal ca. 75 milliarder kroner flyttes mellom pensjonsleverandørene i perioden 1. mai til 31. desember 2021.

Normal flyttefrist for pensjonskapitlabevis er en måned. Det ville imidlertid legge et altfor stort press på finansmarkedene å skulle flytte så mye penger på så kort tid, og i samråd med myndighetene skal flyttingen gjennomføres over en lengre tidsperiode for å unngå å utsette de ansatte for unødig kursrisiko. Finansdepartementet har vedtatt at flyttingen kan fordeles utover hele 2021.

Pensjonsleverandørene vil i fellesskap utarbeide konkrete flytteplaner slik at samlingen av pensjon kan skje uten å påvirke finansmarkene unødig. Flytteplanene vil være klare 1. mai, og da vil de ansatte få informasjon om når pensjonskapitalbevisene forventes overført til egen pensjonskonto. Samlingen vil skje før 31. desember 2021.

Arbeidstakerne kan gjøre valg i Norsk Pensjon

Arbeidstakere som har egen pensjonskonto og som har pensjonskapitalbevis fra tidligere, vil innen 15. februar få et brev fra sin arbeidsgivers pensjonsleverandør med en oversikt over hvilke pensjonskapitalbevis som vil overføres automatisk til pensjonskontoen.

Fra 1. februar og frem til 1. mai kan man reservere seg mot å få samlet pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto. For å reservere seg må man logge seg inn i Norsk Pensjon. Her kan man også velge å fremskynde samlingen av pensjon før reservasjonsfristen utløper. I Norsk Pensjon finner man dessuten en oversikt over hvilke priser som gjelder.

Når overføres pensjonskapitalbevisene til egen pensjonskonto?

Når fristen for å reservere seg løper ut 1. mai starter overføringen av pensjonskapitalbevis. For å unngå å utsette de ansatte for unødig kursrisiko vil pensjonsleverandørene i fellesskap utarbeide flytteplaner for å sikre at samlingen av pensjon kan skje på en tryggest mulig måte for de ansatte. Alle pensjonskapitalbevisene vil bli samlet før 31. desember 2021.

Når flytteplanene er utarbeidet, vil den ansatte finne opplysninger om forventet flyttemåned for sitt pensjonskapitalbevis i Norsk Pensjon. Flytteperioden kommer til å fastsettes etter nøytrale kriterier.

Tidsplan for overføring av pensjonskapitalbevis til egen pensjonskonto:

15. februar: Du mottar informasjon om hvilke pensjonskapitalbevis som overføres automatisk til egen pensjonskonto.

1. mai: Du vil finne informasjon om forventet flytteperiode i Norsk Pensjon.

Etter 1. mai: Dine pensjonskapitalbevis samles på egen pensjonskonto i løpet av angitt flyttemåned.

Samling av pensjonskapitalbevis når den ansatte velger pensjonsleverandør selv

Ansatte kan fra og med 1. februar 2021 velge pensjonsleverandør selv. Hvis en arbeidstaker velger en annen pensjonsleverandør enn den arbeidsgiver har valgt, utløser dette en ny tre måneders reservasjonsperiode. Den ansatte kan i denne perioden velge å fremskynde samling av pensjon ved å logge inn på Norsk Pensjon. Når reservasjonsfristen er utløpt overføres pensjonskapitalbevisene innen flyttefristen på en måned.

Les mer om hva det innebærer å velge pensjonsleverandør selv på våre nettsider: Velge pensjonsleverandør selv? | Finans Norge

Pensjonskapitalbevis som utstedes etter 1. februar 2021

Flytteplaner som beskrevet over gjelder bare for pensjonskapitalbevis som er utstedt før 1. februar 2021. Pensjonskapitalbevis som utstedes etter dette får en reservasjonsperiode på tre måneder, og skal flyttes innen en måned etter at reservasjonsfristen har utløpt