Velge pensjonsleverandør selv?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Velge pensjonsleverandør selv?

Pensjonist med pc. Foto.

Med egen pensjonskonto vil dine pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsforhold samles på egen pensjonskonto, med mindre du reserverer deg i Norsk Pensjon mot at pensjonsmidlene dine samles.

Du kan selv velge hvem som skal være pensjonsleverandør for din egen pensjonskonto. Velger du pensjonsleverandør selv, beholdes dette valget inntil du eventuelt velger en annen leverandør.

Hvis du ikke gjør noen valg

Hvis du ikke velger pensjonsleverandør selv, vil egen pensjonskonto bli hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør. Hos arbeidsgivers pensjonsleverandør har du krav på de samme prisene som arbeidsgiveren din har fremforhandlet, og arbeidsgiver betaler for alle administrasjonskostnader.

Bytter du arbeidsgiver, bytter du også automatisk pensjonsleverandør til den leverandør som din arbeidsgiver til enhver tid har valgt for sine ansatte.

Slik fungerer det å velge selv

Velger du pensjonsleverandør selv, er det du som må dekke kostnadene. Men arbeidsgiver skal betale en kompensasjon. Denne kompensasjonen tilsvarer det arbeidsgiver måtte ha betalt sin pensjonsleverandør for å forvalte pensjonen som arbeidsgiver sparer for deg.

Å velge pensjonsleverandør selv kan bety at du får andre investeringsmuligheter. Både arbeidsgiver og innkjøpsfellesskap kan gi deg gunstige betingelser. Dersom betingelsene er bedre hos den pensjonsleverandøren du velger, kan du spare kostnader og overskytende går inn på egen pensjonskonto som mersparing.

Hvordan sammenligne kostnader?

Du bør undersøke følgende priselementer for å se om det lønner seg for deg å velge leverandør selv:

Administrasjonskostnad: Som regel et kronebeløp

Forvaltningskostnad: Prisen du betaler pensjonsleverandøren for å forvalte pensjonen din. Prisen beregnes som en prosentandel av oppspart pensjonskapital, og avhenger av hvordan du velger å investere pengene dine.

Du bør også undersøke om andre kostnader kommer i tillegg.

En oversikt over prisene som gjelder for dine avtaler finner du ved å logge deg på i Norsk Pensjon.

Kostnadsfordeling ved arbeidsgivers pensjonsleverandør
Administrasjonskostnader Arbeidsgiver
Forvaltningskostnader knyttet til aktiv del Arbeidsgiver
Forvaltningskostnader knyttet til pensjonskapitalbevis Deg selv
Kostnadsfordeling ved valg av egen pensjonsleverandør
Administrasjonskostnader Deg selv
Forvaltningskostnader knyttet til aktiv del Deg selv, men du blir kompensert
Forvaltningskostnader knyttet til pensjonskapitalbevis Deg selv

Beregningseksempel

La oss tenke oss at du har et pensjonskapitalbevis på 200.000 kroner.

Pensjon oppspart hos din nåværende arbeidsgiver er 100.000 kroner.

Arbeidsgivers pensjonsleverandør har en årlig forvaltningskostnad på 0,4 prosent (standardprofil) og 350 kroner i administrasjon, mens den pensjonsleverandøren du vurderer har en årlig forvaltningskostnad på 0,35 prosent og årlig administrasjon koster 150 kroner.

Pensjonsbeholdning

Aktiv ordning hos nåværende arbeidsgiver 100 000,-
Tidligere opptjent pensjonskapital 200 000,-

Priser hos arbeidsgivers pensjonsleverandør

Administrasjon 350,-
Forvaltning 0,4%

Priser hos egen pensjonsleverandør

Administrasjon 150,-
Forvaltning 0,35%

Dine kostnader hos arbeidsgivers pensjonsleverandør

Arbeidsgiver betaler administrasjonskostnader og forvaltning for aktiv del. Du betaler kun forvaltning for tidligere opptjent pensjonskapital.

Administrasjon 0,-
Forvaltning 800,-
Totale kostnader 800,-

Dine kostnader ved valg av egen pensjonsleverandør

Du betaler selv kostnader for administrasjon og forvaltning på pensjonskapitalen, men får kompensert et beløp av arbeidsgiver tilsvarende forvaltningskostnader på aktiv del.

Administrasjon 150,-
Forvaltning 1050,-
Totale kostnader før kompensasjon 1200,-
Totale kostnader etter kompensasjon 800,-

I dette eksempelet vil kostnadene være de samme, enten du velger egen pensjonsleverandør eller blir i arbeidsgivers ordning. Ved et annet nivå på kostnader, størrelse på pensjonsmidler etc. vil resultatet kunne se annerledes ut.