Regjeringen vil sikre arbeidslivsrelevant utdanning

Publisert

Regjeringen la 12. mars frem Arbeidsrelevansmeldingen (Meld. St. 16 (2020–2021). Målet er å styrke kvaliteten og arbeidslivsrelevansen i høyere utdanning og gjøre studentene i stand til å delta i, og selv bidra til å utvikle fremtidens arbeidsliv. Finans Norge støtter innholdet, men savner forslag til konkrete tiltak for å øke den digitale kompetansen

Stortingsmeldingen peker på fire satsningsområder:

  1. Næringsliv og utdanning må styrke samarbeidet på tvers av sektorene og på flere nivåer.
  2. Høyere utdanning må bli mer åpen og tilgjengelig for flere.
  3. Vi må øke bruken av studentaktive lærings- og undervisningsformer.
  4. Vi må ha mer og bedre praksis.

Praksis i flere studier, flere delte stillinger mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet, i tillegg til mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet, er blant forslagene for å sørge for å utdanningen i større grad er tilpasset kravene i arbeidslivet.

– Finans Norge mener at forslagene er godt egnet til å bidra til at studentene får en mer arbeidslivsrelevant utdanning. Vi savner imidlertid konkrete tiltak for hvordan vi skal sikre at studentene møter arbeidslivets krav om digital kompetanse. Et av de viktigste tiltakene for at utdanningen blir mer arbeidslivsrelevant er å få digital kompetanse og forståelse inn i alle fag, sier advokat Katarina Lægreid Buzatu i Finans Norge.

I løpet av våren er det ventet flere relevante meldinger på kompetansesiden, og Finans Norge følger disse tett.

Finans Norges kompetansepolitikk for høyere utdanning og livslang læring 

Arbeidsrelevansmeldingen