Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig

Gå til hovedinnhold
Publisert: Oppdatert:

Evakuerte i Gjerdrum får dekket leiebolig

Gjerdrumskredet
Foto: Terje Haug, Finans Norge.

De som er beordret evakuert etter skredet i Gjerdrum får dekket leie av tilsvarende bolig av forsikringsselskapet.

Det opplyser Finans Norge og Norsk Naturskadepool som har sendt ut en bransjeanbefaling til medlemmene.

– Vi informerer de evakuerte om at de i første omgang ut 2021 får dekning for midlertidig og alternativ bolig, i perioden de er beordret evakuert. Dette for å kunne gi mer ro i den vanskelige situasjonen for de berørte, sier kommunikasjonssjef Stine Neverdal i Finans Norge.

De aller mest utsatte som har mistet boligen sin fordi disse er tatt i selve skredet, eller boligen er skadet i forbindelse med skredet, får selvfølgelig erstatning for boligen på ordinær måte. Forsikringsselskapene er allerede i full gang med disse sakene.

Deltar på informasjonsmøter

Representanter fra forsikringsnæringen, Norsk Naturskadepool og Finans Norge bistår de evakuerte og skredrammede på informasjonsmøter for de evakuerte 2.januar.

– Representanter fra forsikringsselskapene orienterer om forsikringsordningene og svarer sammen med representanter fra Finans Norge på spørsmål fra de berørte. Vi har vært i kontakt med kommuneledelsen, og det er erfaringsmessig behov for mange raske avklaringer ved store naturskader og mange skadelidte, sier Neverdal.

Stine Neverdal

Stine Neverdal

kommunikasjonssjef

900 33 112 Stine.Neverdal@finansnorge.no