Flere kvinner må opp og frem

Publisert

God stemning i Finanslunsj-studioet hos Finansforbundet 8. mars

Finans Norge og Finansforbundet er samstemte om hva som må prioriteres for et mer likestilt arbeidsliv i Finans: Flere kvinner inn i lederstillinger og inn i teknologiyrker. Du kan se opptak av Finanslunsj spesial "Trenger vi 8. mars?" her.

Årets 8. mars arrangement ble en Finanslunsj-spesial i livesending fra Finansforbundets studio i Bjørvika og ett av temaene var å se på hva som er status for likestilling i finansbransjen. Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr, og Finansforbundets forbundsleder Vigdis Mathisen var skjønt enig i at flere kvinner må opp og frem i lederposisjoner og det må flere kvinner inn i teknologiyrkene i finans.

Finansnæringen trenger teknologer

Finansnæringen har de senere årene rekruttert inn ansatte med kompetanse innenfor teknologi og digitalisering. Fortsatt er kvinner dessverre klart i mindretall i denne typer studier, selv om søkerne til studier i informasjonsteknologi økte fra 26 prosent i 2019 til 29 prosent i 2020.

– Likestillingsindikatorene i finans viser i år at kvinneandelen i alle yrkesgrupper hos oss har gått ned eller er uendret fra 2019, og det har nok sammenheng med at vi ansetter flere teknologer og at menn er i flertall her. Her har samfunnet en jobb gjøre – vi må få flere kvinner inn i disse studiene, sa Runa Opdal Kerr i Finans Norge.

Hun viser til at få kvinner i teknologistudier på sikt kan forverre lønnsgapet i finansnæringen.

– Det er viktig å få frem at det er mange yrker innenfor teknologi og vi må bli flinkere til å bruke et bredere teknologibegrep slik at vi får flere interesserte og ikke bare de som er interessert i «null og en». Man trenger ikke studere informatikk for å jobbe innenfor teknologi, sa Vigdis Mathisen i Finansforbundet.

Må få frem mannsperspektivet

– Det er også viktig å få frem mannsperspektivet i likestillingsdebatten, sa Finans Norges arbeidslivsdirektør og viste til det europeiske forskningsprosjektet Men in Care som ble presentert på arrangementet. Det viser at det er viktig med gode ordninger på arbeidsplassen og en kultur som tilrettelegger for at både kvinner og menn kan ta sitt ansvar for familien.

– Finans Norge ønsker en todeling av foreldrepermisjon og mener dette er viktig for å tette lønnsgapet. Kvinner taper på å være ute i permisjon. Får man flere barn, taper man både lønnsmessig og karrieremessig.

Finansnæringen posisjonert for å lykkes med likestilling

Dagens Næringslivs kommentator Anita Hoemsnes pekte på at finansnæringen jobber målrettet og troverdig med likestilling, og er spesielt posisjonert for å kunne lykkes i likestillingsarbeidet fordi vi har hatt søkelys på det i så mange år. I tillegg har næringen flere gode kvinnelige toppledere som er gode rollemodeller. For å oppnå likelønn viste hun til at bonus på teamnivå kan være et viktig element fremover.

– Vi vet at noen av finansbedriftene ser på dette, men slike endringer kan ta tid. Vi kommer imidlertid til å følge bonusdebatten i næringen tett fremover, sier Finans Norges arbeidslivdirektør Runa Opdal Kerr.

Bildecollage av alle deltakerne
Hanne Bjurstrøm, Mathilde Tybring-Gjedde, Ole Nordfjell, Anita Hoemsnes, Runa Opdal Kerr og Vigdis Mathisen var gjester i Finanslunsj spesial 8. mars

Se opptak fra Finans Norges og Finansforbundets 8. mars arrangement (Youtube)

Del 1: Trenger vi 8. mars?
Samtale mellom likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og stortingsrepresentant Mathilde Tybring-Gjedde.

Del 2: Hvordan kan menn bidra til økt likestilling i arbeidslivet?
Samtale med Anita Hoemsnes, kommentator i DN og forsker Ole Nordfjell fra Reform om Men in Care-prosjektet.

Del 3: Hva er status på likestilling og mangfold i finansbransjen?
Finans Norges arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr og Finansforbundets forbundsleder Vigdis Mathisen diskuterer hvilke utfordringer de ser er ekstra aktuelle nå i 2021.

Hør arrangementet som podkastepisode av Finanslunsj med Fåne & Staavi:

Hør episoden på Spotify her

Hør episoden på P4s hjemmeside her