BankID begrenser omfanget av ID-tyveri

3,6 prosent, eller rundt 100 000 nordmenn, oppgir at de har fått misbrukt identiteten sin de siste to årene, ifølge en undersøkelse i regi av Skatteetaten og NorSIS. Svindelantallet er omtrent det samme som ved forrige måling, til tross for økt netthandel i fjor. NorSIS mener grunnen til at ID-tyveritallene ikke er enda større er bruk av BankID.

I følge undersøkelsen skjer de fleste av tilfellene av ID-tyveri i sammenheng med netthandel, ved at noen har kjøpt varer eller tjenester i andres navn.

– Det er godt å se at BankID bidrar til å sikre at flere ikke blir utsatt for ID-tyveri. Dette er imidlertid ikke noe hvilepute for finansnæringen, som jobber hardt videre for å gjøre det enda vanskeligere å misbruke andres BankID, sier Finans Norges forbrukerpolitiske direktør Gry Nergård.

BankID er nøkkelen til digitalisering

97 prosent av Norges befolkning i aldergruppen 20 til 54 år bruker BankID, og hver og en av disse bruker BankIDen sin rundt 200 ganger pr år. Totalt er det 4,2 millioner nordmenn som har tatt i bruk BankID og 90 prosent av disse mener at eIDen er til å stole på.

– Digitaliseringen av samfunnet bygger på en forutsetning om at det finnes et sikkert system for elektronisk identifikasjon og elektronisk signatur. BankID er nordmenns klart foretrukne eID, og som næring er vi klar over hvilket ansvar vi har for å sørge for at BankID også for fremtiden skal være trygg og enkel i bruk, sier Gry Nergård.

Mer om undersøkelsen hos NorSIS