Pensjonskonferansen 2023

5. sep 2023, kl. 09.00–15.00
Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Oslo. Sal: Gustav Vigeland 1 Fysisk deltakelse: Fulltegnet Digital deltakelse: 1.200 kr Påmeldingsfrist 04. sept 2023
Myntstabler der det vokser opp planter og mennesker. Foto.

Foto: Adobe Stock av Romolo Tavani

Den 5. september ønsker vi velkommen til Finans Norges Pensjonskonferanse 2023. Konferansen arrangeres som en fysisk møteplass i Næringslivets Hus, men hvis du ikke har anledning til å delta fysisk så tilbyr vi også digital deltagelse. Programmet er nå klart, og vi har åpnet for påmelding til konferansen.

Vi er nå fulltegnet på fysisk deltakelse men du er velkommen til å melde deg på digitalt!
Velkommen til Finans Norges Pensjonskonferanse!

Pensjonsnæringen må stadig tilpasse seg store og hyppigere endringer som følge av nytt regelverk og teknologisk utvikling. Samfunnet, næringslivet og finansnæringen digitaliseres i stadig større omfang, forbrukerne forventer nye digitale og enklere løsninger. Samarbeidet mellom offentlig og privat sektor har allerede realisert store samfunnsgevinster og har bidratt til nye nyttige løsninger og ny infrastruktur. Gevinstpotensialet ved ytterligere samarbeid om infrastruktur og datadeling er imidlertid fortsatt stort!  

Samtidig henger alle delene av pensjonssystemet sammen som en helhet. Hvordan bør arbeidsgivernes pensjonsordninger endres som følge av de endringene Pensjonsutvalget har foreslått i folketrygden? Hvordan påvirkes arbeidstakerne av forslagene, hva bør de tenke på og hvordan kan de møte endringene? Hva tenker politikerne, og hvordan kan det legges til rette for at aktørene kan bidra til en bærekraftig finansiering av den fremtidige norske velferdsstaten? Disse spørsmålene og mange flere, vil vi søke å få svar på når vi sammen med myndigheter, akademia og næringsliv inviterer til høstens store Pensjonskonferanse.

Programmet er tilpasset både arbeidsgivere og arbeidstakere som arbeider med forsikring og pensjon til daglig, men vil også være relevant for ansatte i myndighetsorganer, HR, organisasjoner, meglere, rådgivere og andre som ønsker å holde seg oppdatert på pensjonsområdet.

Program

Ordstyrer: Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

08.30-09.00 Kaffe og registrering

Del 1: Hva er fremtidens pensjonssystem?
09.00-09.10 Velkommen
v/Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge
09.10-09.25 Utviklingstrekk og trender på pensjonsområdet
v/Stefi Kierulf Prytz, direktør for liv- og pensjon i Finans Norge
09.25-09.45 Tjenestepensjonsordningenes og pensjonsleverandørenes rolle i fremtiden
v/Jakob Bjelland, statssekretær i Finansdepartementet

Digitaliserte fremskritt i finans og pensjon
09.45-10.05 Finansbransjen i samfunnet
v/Eivind Gjemdal, administrerende direktør i Bits
10.05-10.15 A-ordningen: Pensjonsbransjen sparer næringslivet for flere millioner kroner
v/Wenche Seljeseth, administrerende direktør i Sparebank 1 Forsikring
10.15-10.25 Leveattest: Pensjonsbransjen gjør livet enklere for pensjonister i utlandet
v/Tore Skeide, direktør pensjonsoppgjør i KLP i samtale med Torun Wahl, spesialrådgiver i Finans Norge

10.25-10.50 Pause

Del 2: Hvordan får vi pensjonen vår til å vokse?
10.50-11.20 Hvorfor bør forbrukere ha et bevisst forhold til hvordan pensjonen investeres?
v/Øistein Medlien, seniorrådgiver i Grieg investor
11.20-11.35 Hva er en arbeidsgiver opptatt av i valget av pensjonsprofil for sine ansatte
v/ Tom Henrik Rogstad, administrerende direktør i Omegapoint Norge i samtale med Liven Sandell i Nordea
11.35-12.00 Debatt: Hvordan velge i et investeringsunivers og blant ulike pensjonsprofiler
v/ Håvard Gulbrandsen, administrerende direktør i KLP Kapitalforvaltning, Lars-Erik Eriksen, Leder Pensjon i Storebrand Livsforsikring, Roy Thore Larsen, investeringssjef Innskuddspensjon i DNB, og Bjørn Erik Sættem, spareøkonom i Nordnet. Ledet av Tom Staavi i Finans Norge.

12.00-13.00 Lunsj 

Del 3: Hvordan kan vi løse eldrebølgen sammen?
13.00-13.05 Velkommen tilbake fra pause
v/Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge
13.05-13.20 Fakta om eldrebølgen
v/Ulf Andersen, statistikksjef i NAV
13.20-13.35 Hvordan få seniorer til å stå i jobb?
v/Tove Midtsundstad, forskningsprofessor ved FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning
13.35-13.50 Hva kan arbeidsgiveren gjøre for å få seniorer til å stå lengre i jobb?
v/Nina Melsom, direktør Arbeidsliv i NHO

13.50-14.05 Benstrekk

14.05-14.20 Hva skal til for at arbeidstakere står lenger i jobb?
v/Pål Skarsbak, leder Lov- og avtaleverksavdelingen i Fagforbundet
14.20-14.30 Hvordan kan pensjonsordningene bidra til at de ansatte står lenger i jobb?
v/Jon M. Hippe, direktør for offentlig pensjon i Storebrand
14.30-14.55 Debatt: Hvordan kan vi løse eldrebølgen sammen?
v/Anna Molberg, stortingsrepresentant for Høyre, Freddy Andre Øvstegård, stortingsrepresentant for SV og leder av Arbeids- og sosialkomiteen, Nina Melsom, direktør arbeidsliv i NHO, Pål Skarsbak, leder lov- og avtaleverksavdelingen i Fagforbundet, Jon M. Hippe, direktør for offentlig pensjon i Storebrand. Ledet av Eskil Pedersen, kommunikasjonsdirektør for Santander i Norden.
14.55-15.00 Avslutning og vel hjem!
v/Tom Staavi, informasjonsdirektør i Finans Norge

NB. Vi tar forbehold om eventuelle endringer i programmet.

Påmelding og priser:

Finans Norges Pensjonskonferanse 2023 arrangeres som et hybrid-arrangement, der du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Pris for fysisk deltakelse inkl. lunsj er kr 2.500, - (ekskl. mva) og kr 1200,- for digital deltakelse. Lenke til digital deltakelse via live strømming vil bli sendt ut til alle påmeldte dagen før arrangementet. Lenke til presentasjoner som er blitt godkjente for deling vil bli sendt på e-post i etterkant av konferansen sammen med en evaluering.

Avbestillingsregler:

Ved avbestilling min. 10 dager før arrangementsdato gis full refusjon. Deretter er det mulig å forandre navn på deltaker inntil 3 dager før arrangementsdato. Ved kortbetaling vil et administrasjonsgebyr på 250,- ekskl. mva tilkomme ved tilbakebetaling av beløp.

Er det noe som du lurer på?

Har du spørsmål om påmelding eller annet praktisk, vennligst ta kontakt med Pia Litleskare på e-post: pia.litleskare@finansnorge.no

For faglige spørsmål, vennligst ta kontakt med Tone Meldalen på e-post: tone.meldalen@finansnorge.no

Vel møtt til Finans Norges Pensjonskonferanse!