Webinar arbeidsgiver: Lokale lønnstillegg

15. jun 2023kl. 10:30–11:00

Vi går igjennom prinsippene bak overheng, generelle tillegg og lokale lønnstillegg. Finans Norge arrangerer Teams-webinar for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer.

På webinaret vil Alexander A. Lange og Frederick Hjertø redegjøre for prinsippene bak overheng, generelle tillegg og lokale lønnstillegg. Formålet er å tydeliggjøre hvordan medlemsbedriftene bør tenke rundt sine egne rammebetraktinger.        

Opptak av webinaret vil bli publisert på Finans Norges medlemssider for arbeidsgivere.

For arbeidsgivermedlemmer

Dette medlemsmøtet er en del av møterekken "Arbeidslivet i finans" og er kun for Finans Norges arbeidsgivermedlemmer. Mail-invitasjon sendes ut til HR-kontaktene i disse bedriftene. Ledere med personalansvar kan melde sin interesse for deltakelse til . Bedrifter som er interessert i arbeidsgivermedlemskap er velkommen til å henvende seg til oss via samme mailadresse.