Egen pensjonskonto

Det er nå registrert 2 millioner pensjonskontoer på til sammen 400 milliarder kroner. Det viser statistikk fra Pensjonskontoregisteret.

Egen pensjonskonto (EPK) ble innført i 2021. På egen pensjonskonto samles både nåværende og tidligere pensjonsopptjening automatisk, med mindre arbeidstaker selv reserverer seg mot dette. 

De fleste pensjonskontoer forvaltes hos bedriftens leverandør. Dette er pensjonskontoene til ansatte i privat sektor med innskuddspensjon som ikke har foretatt seg noe. 

De største aktørene er DNB og Storebrand som til sammen forvalter over halvparten av alle pensjonskontoer.

Selvvalgt leverandør

Siden innføringen av egen pensjonskonto har over fire prosent av arbeidstakerne flyttet sin egen pensjonskonto til en selvvalgt leverandør. Dette innebærer at de har flyttet sin pensjonskonto til en annen leverandør enn den arbeidsgiver har valgt, eller at de har valgt arbeidsgivers leverandør som selvvalgt leverandør. De tre største leverandørene etter sum midler er Nordea, Nordnet og Kron. Selskapet med flest selvvalgt avtaler er Nordea etterfulgt av Sparebank 1 Forsikring og Nordnet .

Flere menn velger leverandør selv

3,2 % av kvinner med egen pensjonskonto har selvvalgt leverandør. Tilsvarende har 5,3 % av menn med pensjonskonto selvvalgt leverandør.

Muligheten til å velge leverandør ble mulig fra 1. februar 2021. Flere av de som velger leverandør velger dette grunnet innkjøpsfellesskap via arbeidstakerforeninger eller at de får flere investeringsmuligheter sammenlignet med arbeidsgivers standardvalg.

Pensjonskapitalbevis flyttes inn på egen pensjonskonto

Den totale pensjonskontoen er delt inn i en aktiv og en passiv del. Den aktive delen er det arbeidsgiver sparer til den ansatte, og det passive er det som er spart fra tidligere arbeidsforhold. 

Av de 400 milliardene på arbeidstakernes pensjonskontoer er 106 milliarder passiv kapital. Dvs. pensjonsopptjening fra tidligere arbeidsforhold som automatisk har blitt flyttet inn på arbeidstakers pensjonskonto dersom de ikke har reservert seg.

For de som ikke har egen pensjonskonto, men tidligere har arbeidet i en bedrift med innskuddsordning vil disse ha oppsart pensjon i form av pensjonskapitalbevis. Det er ca. 75 milliarder kroner i pensjonskapitalbevis ved utgangen av september.

Aktive og passive midler

Aktive midler: Nåværende pensjonsopptjening som settes inn av arbeidsgiver.

Passive midler: Tidligere pensjonsopptjening som er overført til egen pensjonskonto. Dette er i hovedsak pensjonskapitalbevis, men kan også være IPS etter gamle regler og IPA. 

Ved jobbskifte til en annen arbeidsgiver i privat sektor som har innskuddspensjon, blir det opprettet en ny pensjonskonto hos arbeidsgivers pensjonsleverandør eller hos den leverandøren som den ansatte selv har valgt. Den tidligere oppsparte pensjonen samles automatisk på den nye pensjonskontoen med mindre den ansatte reserverer seg mot dette.

Størst pensjonskonto blant menn med selvvalgt leverandør

Menn har i gjennomsnitt over 50% høyere saldo på sin pensjonskonto sammenlignet med kvinner. De som har valgt selvvalgt leverandør har i gjennomsnitt 40% høyere saldo på sin penjsonskonto sammenlignet med de som har sin pensjonskonto hos arbeidsgivers leverandør.

Menn mellom 50-59 år som har selvvalgt leverandør har størst pensjonskonto, i gjennomsnitt rundt 510 000 kroner. Dette inkluderer aktiv og passiv kapital. Menn med arbeidsgivers leverandør i samme aldersgruppe har i gjennomsnitt 410 000 på sin pensjonskonto. Blant kvinner er det også aldersgruppen 50-59 med selvvalgt leverandør som har størst pensjonskonto, i gjennomsnitt rundt 360 000 kroner. Kvinner med arbeidsgivers leverandør i samme aldersgruppe har i gjennomsnitt 300 000 på sin pensjonskonto.