Individuell pensjonssparing (IPS)

Nordmenn sparte 1,4 milliarder kroner i individuell pensjonssparing (IPS) i 2022, og har nå 13,7 milliarder kroner stående på sine IPS-kontoer.

Utsatt skattefordel

Fra november 2017 ble det innført en ny individuell pensjonssparing (IPS). Hensikten er å motivere nordmenn til å spare til egen pensjon i tillegg til hva de får fra folketrygden og arbeidsgiverens pensjonsordning. Ordningen innebærer at du får redusert skatt på 22 prosent av pengene du sparer hvert år. Skattefordelen er en utsatt skatt siden sparing og avkastning blir beskattet med tilsvarende sats, 22 prosent, når pengene tas ut. 

200.000 nordmenn har til nå åpnet IPS-konto

202.292 IPS avtaler eksisterer ved utgangen av 2022. I snitt er det rundt 68.000 kroner stående på IPS-kontoene ved nyttår. Det er de over 50 år som sparte mest i 2022, og det er også denne gruppen som har mest stående inne på sin IPS-konto per nyttår. Aller mest har menn over 60 år. De har i snitt innestående 130 000 kroner på sin konto.

Mange kvinner sparer

Særlig kvinner har behov for å spare ekstra til pensjon. De har ofte lavere pensjonsopptjening gjennom arbeidslivet. De starter derfor ofte pensjonstilværelsen med en mindre pensjonspott enn menn. Samtidig lever kvinner lenger, og derfor må også potten fordeles over flere år.

Det er derfor viktig at særlig kvinner sparer til egen pensjon.

Tall for IPS-sparingen per 2022 viser at:

 • Totalt 95.000 kvinner har opprettet IPS-konto, mot 107.000 menn.  (47 % kvinneandel).

 • Kvinnene har totalt spart 5,9 mrd kroner i IPS, mens menn har spart 7,8 mrd kroner. (43 % kvinneandel)

 • I gjennomsnitt har kvinner med IPS-sparing en beholdning på ca 70.000 kroner på sin IPS ved utgangen av 2022, mens menn har i snitt ca. 84 000 kroner.

Sparing øker med alder

For 2022 var gjennomsnittlig innbetaling til IPS 10.000 kroner for menn og 9.500 kroner for kvinner. I tidligere år har gjennomsnittlig innbetaling til IPS-ordningen vært over 20.000 kroner. For alle aldersgrupper er gjennomsnittlig sparebeløp i 2022 blitt redusert, sammenlignet med tidligere perioder. Det er fortatt de eldste aldersgruppene som i gjennomsnitt sparer mest, men forskjellene mellom aldersgruppene er nå redusert.

Syv av ti opprettholder sparingen

Av de 200 000 IPS-avtalene som er opprettet er 150 000 registrert med innbetaling i 2022. Det tilsvarer over 70% av avtalene, og er på nivå med tidligere perioder. Vi ser dermed ingen nedgang i antall som benytter seg av spareordningen.

Regler for IPS

Hvor mye kan du spare?
 • Fra 2022 kan du maksimalt spare 15 000 kroner per år (tidligere 40 000 kr).
 • IPS kan spares fra fylte 18 år og inntil fylte 75 år.
Når kan du ta ut alderspensjon?
 • Pengene er bundet frem til uttak. Uttak kan tidligst starte fra fylte 62 år.
 • Utbetalingen må skje over et fast antall år, i minst 10 år og minst til fylte 80 år. Dersom pensjonen utbetales fra 62 år blir dermed minste utbetalingstid 18 år.
 • Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G kan utbetalingstiden settes ned.
 • Hvis kunden dør tilfaller pensjonskapitalen etterlatte eller dødsbo, etter nærmere regler.
Skatt
 • Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 15 000 får du en skattefordel på 3 300 kr (22 prosent). Frem til 2022 var maksgrensen 40 000, som ga en skattefordel på 8 800 kr. 
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning.
 • Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent).