Hvorfor bedriftenes kompetansebehov er viktig

Kvinne skriver på pc, over grafikk som illustrerer digitalisering. Foto med grafikk.

77 prosent av finansnæringen har et udekket kompetansebehov. For å møte fremtiden, sikre grønn omstilling og digital konkurransekraft, må bedriftene ha tilgang til riktig kompetanse.

Norsk næringsliv er i en kontinuerlig omstilling. Finansnæringen har ligget i forkant av den digitale utviklingen og er en svært viktig bidragsyter for at Norge skal nå klimamålene.

Vi ser en nåtid og en fremtid preget av ny teknologi, bærekraft, og mangfold. I tillegg kommer konkurransen fra de internasjonale tech-gigantene. For å møte fremtiden, sikre grønn omstilling og digital konkurransekraft, må bedriftene tilegne seg og stille med ny kompetanse.

Kompetansesjekken gir oss svar på hvilken kompetanse finansbedriftene etterspør. Det er bedriftene som kjenner sin situasjon og sitt kompetansebehov best. Finans Norge gjennomfører derfor jevnlig denne undersøkelsen blant medlemmene for å avdekke finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft fremover.

Funnene i undersøkelsen deles med medlemsbedriftene, akademia og i studentmiljøene.

Kompetansesjekken er en undersøkelse som ble gjennomført blant Finans Norges arbeidsgivermedlemmer første gang i 2016, deretter i 2018, 2019, 2021 og så igjen i 2022. Undersøkelsen kartlegger næringens kompetansebehov og hvordan behovet tenkes dekket. Resultatene brukes til å synliggjøre finansnæringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor politikere, utdanningsinstitusjoner og studenter. 

Lurer du på noe? Ta gjerne kontakt.