Lån

Dersom du ønsker å flytte lån, må du søke om refinansiering av lån i den nye banken. Den nye banken vil fortelle deg hva den krever av pantesikkerheter, om du må ha ny verditakst på boligen og annet. Har du fastrentelån kan det påløpe ekstra kostnader ved å avslutte dette.