Kort på kontoen

Publisert

Har du kort på kontoen i dag, blir dette avsluttet når kontoen avsluttes. Du må inngå ny kortavtale i ny bank. Det samme gjelder for tilleggskort til andre personer.