Faste betalinger og AvtaleGiro

Har du faste overføringer til andre personer, faste betalingsoppdrag eller AvtaleGiro, kan den nye banken hjelpe deg med å få dette opprettet på din nye konto. Ha klart for deg hvilke faste betalinger og overføringer du har når du skal fylle ut bankbytteskjema til ny bank, og angi hvilke faste betalingsoppdrag du vil flytte. Du kan også opprette betalingsoppdrag og Avtalegiro selv i nettbanken hos den nye banken.