Aksjesparekonto (ASK)

Skal du bytte aksjesparekonto, må du kontakte tjenesteyteren du skal bytte til. Bytte av aksjesparekonto gjøres uten at det får skattemessige konsekvenser. Ønsker du å handle verdipapirer før byttet er gjennomført, må dette gjøres på ny aksjesparekonto. Det kan påløpe gebyr i forbindelse med bytte av aksjesparekonto. Ønsker du å avslutte ASK, kan det få skattemessige konsekvenser for deg.