Aksjer og verdipapirer

Ønsker du at den nye kontoen skal benyttes til kjøp og til utbetaling av utbytte av aksjer, fond eller andre verdipapirer, eller at kontoen stilles som sikkerhet for kreditt til kjøp av verdipapirer (depot), må du informere tjenesteyteren du handler verdipapir/fond hos om den nye kontoen før du avslutter din tidligere konto.