Kredittkort og kontokreditt

Dersom du har kredittkort eller kontokreditt i din tidligere bank, må kreditten betales tilbake i sin helhet før kredittkortet eller kontoen kan avsluttes. Ta kontakt med din nye bank dersom du ønsker tilbud om refinansiering. Med refinansiering menes at du tar opp et nytt lån for å betale ned den gamle kreditten.