Godkjente betalinger som ikke er gjennomført

Sjekk at alle betalinger som er godkjent i nettbanken hos din tidligere bank, har forfallsdato før dato for bankbyttet. Hvis forfallsdatoen er etter bankbyttet, vil betalingen ikke bli gjennomført fordi kontoen er avsluttet. Du finner betalingene i forfallsregisteret.