Disponenter

Hvis du har lagt til andre personer som disponenter på kontoen som avsluttes, må du gi nye disposisjonsfullmakter hos ny bank. For eksempel, disposisjonsfullmakter til familiens husholdningskonto eller til familiemedlemmer som hjelper deg å betale regningene dine.