Slik blir du forsikringskunde i Norge, og forsikringer som er vanlig å ha

Med privat forsikring slipper du å betale selv hvis du får brann i boligen, blir utsatt for et tyveri eller en bilulykke. Alle kundene betaler inn til sitt forsikringsselskap og får en erstatning hvis en skade skulle oppstå. Dette er et system som er bygget på fellesskap og tillit.

Det finnes mange ulike forsikringer som ofte er samlet under begrepet, eller ordet, skadeforsikring. Det gjelder for eksempel boligforsikring, innboforsikring og bilforsikring. Prisen på forsikringene varierer mellom selskapene, og de forsikringene som dekker mest er ofte dyrest. Det viktigste er å forsikre det som har størst verdi.

Det er vanlig at kundene betaler en egenandel, men dette er lave beløp sammenlignet med å erstatte for eksempel et helt hus etter en brann.

Prisene kan variere fra år til år. Derfor er det er lurt å sjekke prisene med jevne mellomrom. Når det gjelder innboforsikring, kan du for eksempel sjekke Finans Norges innbokalkulator for å finne ut mer om hvordan du kan forsikre verdiene dine.

For å sammenligne priser på forsikringer, kan du bruke Finansportalen. Undersøk både pris og vilkår før du bestemmer deg. Du kan kjøpe forsikringer enkeltvis i ulike forsikringsselskaper eller ha mange forsikringer samlet i ett forsikringsselskap.

Husk at egenandelen på forsikringer kan variere både fra selskap til selskap, og også fra skade til skade.

Hele systemet med forsikringer er bygget opp rundt ærlighet og tillit. Hvis noen svindler med forsikringen, risikerer de både å bli politianmeldt og havne i fengsel.

De fleste forsikringer er frivillige. Men noen forsikringer er det spesielt viktig å ha i orden. Bolig og innboforsikring er noe nesten alle i Norge kjøper. Brannforsikring er veldig viktig å ha, for ellers får du ikke erstattet verdiene dine hvis det begynner å brenne.

Boligforsikring

Boligforsikringen dekker de skadene som oftest skjer i boliger og fritidsboliger. Naturskadeforsikring og ansvars- og rettshjelpsforsikring er også inkludert i denne forsikringen.

Hvis du ikke eier eget hus eller leilighet, trenger du ikke boligforsikring, men bare innboforsikring.

Villaforsikring passer best for enebolig. Denne forsikringen dekker i tillegg til innbo, som møbler og annet utstyr, også selve bygningen.

Sjekk med et forsikringsselskap om du har riktig forsikring.

Innboforsikring

Innboforsikringen gjelder for:

  • Økonomisk tap ved brann.
  • Naturskader ved for eksempel storm og flom dekkes også.
  • Vannskader. Dette gjelder skader som plutselig oppstår ved brudd eller lekkasje fra rør. Men også vannskader i forbindelse med utstyr som for eksempel vaskemaskin, varmt-vannsbeholder eller oppvaskmaskin.
  • Matvarer i fryser ved strømbrudd.
  • Tap og skade som følge av innbrudd og tyveri.
  • Rettshjelp.

Sett deg inn i sikkerhetsforskriftene

Sikkerhetsforskriftene gjelder viktige sikkerhetstiltak som vi kunder må passe på. Eksempler på sikkerhetsforskrifter er kravet om at dører i boligen skal være låst, og at boligen skal ha brannslukningsapparat og røykvarslere. Hvis ikke dette følges, kan du risikere at erstatningen reduseres eller at du ikke får erstatning i det hele tatt.

 

Bilforsikring

En bilforsikring kan være sammensatt av flere enkeltforsikringer:

Ansvarsforsikring
Ansvarsforsikring er en forsikring som alle bileiere her i landet må kjøpe når bilen er registrert. Det er ikke valgfritt å ha denne forsikringen. Forsikringen dekker alle skader bilen kan påføre andre mennesker og ting.

Delkasko
Delkasko dekker brann, tyveri, hærverk i forbindelse med tyveri og glasskader. Denne forsikringen brukes helst på bruktbiler som er over 10 år.

Kasko

Kasko er en forsikring som i tillegg til delkasko også omfatter skade på egen bil ved kollisjon og ut-forkjøring og andre uhell og ulykker.

Reiseforsikring

Husk at du må ha reiseforsikringen i orden når du skal på reise. Myndighetene legger også vekt på at folk må huske å kjøpe reiseforsikring. Det er det aller viktigste reiserådet.

 

Reiseforsikringen omfatter vanligvis dette: 


Reisegods

Dekker skade på og tap av bagasje ved for eksempel tyveri, ran eller skadeverk. Omfatter også tap av billetter, pass og penger.

Reisesyke

Dekker nødvendige utgifter som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Omfatter utgifter til lege, medi-siner og sykehusopphold.

Reiseulykke

Dekker skader ved ulykker. For de over 70 år, er det begrensninger i summene ved død og invaliditet.

Hjemreise ved sykdom

Dekker nødvendig hjemtransport hvis du eller noen i din nærmeste familie rammes av plutselig og alvorlig sykdom, ulykke eller død.

Ekstremferie og mulige unntak

Dersom du drar på ekstremferie eller tar høy risiko, kan det være at forsikringen ikke gjelder. Det finnes ofte unntak når det gjelder risikosport som dykking, riding etc. Sjekk vilkårene nøye.

Kredittkort

Du er kun dekket av reiseforsikringen knyttet til kredittkort dersom du kan dokumentere at du har betalt minst 50 prosent av transportkostnadene med kortet.

Kredittkortforsikring er mindre egnet dersom reisen er oppdelt. Da kan man havne i en situasjon der man er forsikret kun på deler av turen.

Langtidsferie

Skal du være borte i mer enn 45 dager bør du være klar over at de fleste forsikringer ikke gjelder så lenge. Du må sannsynligvis kjøpe en utvidelse av forsikringen. Det er også være viktig å sjekke om forsikringen gjelder for området du skal til.

Personforsikringer og helseforsikring

Det finnes mange ulike personforsikringer. Du kan kjøpe personforsikring som gjelder død, uførhet, kritisk sykdom, eller noe av dette.

Forsikring som gir erstatning ved dødsfall på grunn av sykdom eller ulykke, kalles livsforsikring. Dersom du ønsker å sikre deg økonomisk ved uførhet, finnes forsikringer for dette. Det er vanlig at man da må fylle ut et helseerklæringsskjema.

Mange typer forsikringer

Det finnes en rekke andre forsikringer enn de som er nevnt her, men det er viktig å tenke grundig gjennom hva du virkelig trenger. I denne oversikten har vi bare skrevet om noen av de viktigste forsikringene. Se på nettsidene til forsikringsselskapene for å finne ut hva de tilbyr. Ta også gjerne kontakt med forsikringsselskapene for å finne ut mer om de ulike forsikringene som finnes.
Hvis man er i arbeid, dekker ofte arbeidsgiver enkelte forsikringer. I tillegg kan medlemskap i en fagforening også inkludere forsikring.