Kursmateriale for å holde innføringskurs i personlig økonomi

Her kan medarbeidere ved flyktningekontoret og banker finne kursmateriale for å holde kurs for flyktninger. Tema er økonomisk planlegging og pengebruk, samt bruk av bank- og forsikringstjenester.

Dette kurset heter "Bruk pengene dine smart - et hjelp-til-selvhjelpskurs i personlig økonomi for flyktninger". Tema er økonomisk planlegging og pengebruk, samt bruk av bank- og forsikringstjenester.

Kurset er utarbeidet av Finans Norge i dialog med flyktningkontoret i Bærum og er en del av introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Her finner du en veileder for den som skal holde kurset, en kurspresentasjon og et enkelt deltakerhefte. Meningen er at medarbeiderne ved flyktningkontoret holder kurset selv, men dette kan også være nyttig materiell for banker som selv holder kurs for målgruppen.

Målsetting og innhold
  • gi flyktningene en grunnleggende kompetanse i økonomistyring
  • lære å sette opp budsjett i praksis og hva man må gjøre dersom budsjettet ikke er i balanse
  • kjenne til hvordan norske dagligbanktjenester fungerer
  • kjenne til hvorfor man bør forsikre seg og hvilke forsikringer som er nødvendige
  • vite konsekvenser av ikke å gjøre opp for seg, inkasso og betalingsanmerkninger

Materiellet kan også med fordel benyttes overfor andre målgrupper som trenger grunnleggende innføring i hverdagsøkonomi, for eksempel ungdom.