9. Hva menes med «EBITDA-rentedekningsgrad» i forskriften § 5 fjerde ledd?

Det ser ikke ut til å være nærmere veiledning om dette i EU-kommisjonens guide til den relevante forordningen, slik at finansforetaket vil stå rimelig fritt til å benytte de etablerte standarder som finnes. For eksempel er rentedekningsgraden definert slik i denne artikkelen fra Revisjon og regnskap:

«Rentedekningsgrad = (resultat f. skatt + rentekostnader)/rentekostnader»

For å få EBITDA-rentedekningsgrad må vi anta at det er tilstrekkelig å bygge ut «resultat f. skatt» med EBITDA-beløpet.