7. Maksimalgrense for lån for den enkelte bedrift – hvilke alternativ i lovens § 5 første ledd bokstav a) første punktum skal anvendes?

Departementet har 16.04.20 foretatt ytterligere gjennomgang av dette spørsmålet, og gitt utdypende avklaring på at det her er to likestilte alternativer som loven setter opp i første ledd bokstav a), og at banken kan velge det høyeste beløpet etter bokstav a. Dette innebærer at samlet kreditt under ordningen til en bedrift maksimalt kan utgjøre det laveste av følgende:

  • To ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller alternativt 25 pst. av bedriftens omsetning i 2019 
  • 50 mill. kroner (SMB) eller 150 mill. kroner (andre bedrifter)

Dersom maksimalt lån beregnes etter en likviditetsplan, jf. loven § 5 annet ledd, kan samlet lån under ordningen til en bedrift maksimalt utgjøre det laveste av følgende:

  • Behovet etter likviditetsplanen
  • 50 mill. kroner (SMB) eller 150 mill. kroner (andre bedrifter)