14. Hva menes med «bokført egenkapital» i forskriften § 5 fjerde ledd?

Bokført egenkapital betyr vanligvis ikke egenkapitalens virkelige verdi. Ved anvendelsen av vilkårene i forskriften § 5 første ledd skal den bokførte aksjekapitalen eller tilsvarende legges til grunn, ikke den reelle egenkapitalen. Det vil derfor være naturlig at den bokførte egenkapitalen, slik den er ført i regnskapet, legges til grunn også for anvendelsen av vilkåret i forskriften § 5 fjerde ledd. Hvordan finansforetaket kredittvurderer bedrifter er ikke avgjørende for anvendelsen av vilkårene i forskriften § 5.