5. Hvordan skal rapportering til Registeret for offentlig støtte skje, jf. forskriftens § 24?

Dette registeret håndteres av Brønnøysundregistrene. Rapportering skal skje innen årsskiftet. Portal og nærmere informasjon finnes på Brønnøysundregistrenes hjemmeside.