4. Hvem skal rapportere kundens kostnader til garantiprovisjon og garantiavgift til skattemyndighetene?

Dette bør inngå som en del av finansforetakets innrapportering. Staten vil ikke innrapportere dette selv.