3. Hva er beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift?

Beregningsgrunnlaget etter forskriften §§ 16 og 17 er den delen av lånebeløpet som er garantert under ordningen. Dette gjelder også om lånet er en rammekreditt dvs. at det er rammen som vil være avgjørende.

For første års beregning er dette ganske greit. Ved år to og tre vil det være et spørsmål om det er lånets størrelse ved oppstart eller utestående på tidspunktet for beregning av dette årets avgift/provisjon. Det er videre et spørsmål om avgiften for år to og tre skal betales forskuddsvis ved årsskiftet eller årsdato for lånet. Disse spørsmålene jobber Eksfin med å avklare.

Departementet sendte 02.11.20 på høring forslag til presisering av bl.a. dette spørsmålet. Høringsfristen var 16.11.20. Departementet går i høringen inn for at garantiprovisjon og garantiavgift skal innbetales av kunden på det tidspunktet lånet innvilges. Kostanden for kunden foreslås bare overført til staten fra finansforetaket dersom det aktuelle lånet blir utbetalt. Når det gjelder beregningsgrunnlaget for provisjon og avgift foreslår departementet at størrelsen på lånet (saldo) på beregningstidspunktet skal være avgjørende og ikke gjennomsnittlig saldo ut fra avtalt nedbetalingsplan i løpet at året som provisjonen og avgiften er knyttet til.